Prejsť na obsah

Nemecko – Erzgebirge – možnosti pre pracovníkov zo Slovenska

Využite príležitosť !

Otvorenosť, srdečnosť a priateľskosť – takéto charakteristiky sú pripisované oblasti Krušných hôr- Erzgebirge. V tomto atraktívnom regióne sa dobre pracuje a žije. Tu sústredení malí a strední podnikatelia ponúkajú mnoho príležitostí pre prácu a osobný rast domácej i zahraničnej pracovnej sile.

„Erzgebirge ist ein Job und Familienland“
Erzgebirge je regiónom stvoreným pre rodiny s dostatkom pracovných možností.

Región Erzgebirge:

–          sa nachádza v oblasti krušných hôr na hranici s Českou republikou

–          svojim kopcovitým rázom silno pripomína stredné Slovensko, či Oravu

–          je hrdý a orientovaný na zachovanie krásy prírody a skvele rozbehnutý

–          dbá na životné prostredie, ekológiu

–          dáva zelenú inováciám

–          neposkytuje priestor diaľniciam a davom veľkomiest

–          život sústreďuje skôr do menších miest a obcí

–          vykazuje dlhodobo najnižšiu kriminalitu

–          prosperuje vďaka rozvinutému priemyslu, stavebníctvu, gastronómii, poľnohospodárstvu ( je na 4.mieste vo výrobe v Nemecku)

–          zamestnáva mnoho občanov z Čiech

–          poskytuje prácu viac ako 200 Slovákom

–          síce neponúka najvyššie mzdy, no jednoznačne patrí k regiónom s najnižšími nákladmi na živobytie v tejto krajine

Blízkosť, spätosť s prírodou, ekologické myslenie, inovatívnosť so zreteľom na potreby regiónu, no zároveň úcta a zachovávanie tradícií, prítomnosť aj českého jazyka na pracoviskách, uliciach, predajniach sú divíziami, ktoré región ponúka novým záujemcom o prácu.

Využite príležitosť, ktorú ponúka sieť EURES Slovensko  v spolupráci s EURES Nemecko a informujte sa o možnostiach pracovného uplatnenia sa v regióne Erzgebirge za podpory regionálneho úradu práce a Welcome centra v Annaberg-Buchholz.

Welcome centrum vám pomôže pri zorientovaní sa v novom prostredí. Zástupcovia vám radi vysvetlia princípy fungovania v regióne, oboznámia so zvláštnosťami, upozornia na zaujímavosti, podporia pri začlenení do spoločnosti, či pri sťahovaní rodiny (umiestnení detí do zariadení).

Región ponúka uplatnenie kvalifikovaným, ale i nekvalifikovaným pracovníkom s praxou. Vítame absolventov stredných i vysokých škôl pre svoj dlhodobý , ale i krátkodobý pracovný pobyt. Aj občania so základmi nemeckého jazyku tu vedia nájsť zamestnanie.

Na stránke eures.sk sú vám k dispozícii niektoré pracovné miesta, no vzhľadom na ich početnosť a rozmanitosť uprednostňujeme individuálny kontakt. EURES poradca z regiónu Erzgebirge, ktorý hovorí aj česky preberie adresne s Vami aktuálne možnosti.

Zaujali Vás možnosti v regióne Erzgebirge, prezrite si krátky ilustračný film, aby vám vizuálne priblížil pohľad naň. 

V prípade záujmu kontaktujte EURES poradkyne zo SR Mgr. Denisu Hudákovú 036/2440 303 alebo
Ing. Oľgu Matochovú 042/ 2440 303, ktoré vám radi proces ozrejmia a informujú o ďalšom postupe.