Prejsť na obsah

Nemecko – Erzgebirge – možnosti pre pracovníkov zo Slovenska

Využite príležitosť! Atraktívny región pre život a prácu

Otvorenosť, srdečnosť a priateľskosť – takéto charakteristiky sú pripisované oblasti Krušných hôr – Erzgebirge. V tomto atraktívnom regióne sa dobre pracuje a žije. Tu sústredení malí a strední podnikatelia ponúkajú mnoho príležitostí pre prácu a osobný rast domácej i zahraničnej pracovnej sile.

„Erzgebirge ist ein Job und Familienland“

Erzgebirge je regiónom stvoreným pre rodiny s dostatkom pracovných možností.

Región Erzgebirge:

 • sa nachádza v oblasti krušných hôr na hranici s Českou republikou
 • svojim kopcovitým rázom silno pripomína stredné Slovensko, či Oravu
 • je hrdý a orientovaný na zachovanie krásy prírody a skvele rozbehnutý
 • dbá na životné prostredie, ekológiu
 • dáva zelenú inováciám
 • neposkytuje priestor diaľniciam a davom veľkomiest
 • život sústreďuje skôr do menších miest a obcí
 • vykazuje dlhodobo najnižšiu kriminalitu
 • prosperuje vďaka rozvinutému priemyslu, stavebníctvu, gastronómii, poľnohospodárstvu ( je na 4.mieste vo výrobe v Nemecku)
 • zamestnáva mnoho občanov z Čiech
 • poskytuje prácu viac ako 200 Slovákom
 • síce neponúka najvyššie mzdy, no jednoznačne patrí k regiónom s najnižšími nákladmi na živobytie v tejto krajine

Blízkosť, spätosť s prírodou, ekologické myslenie, inovatívnosť so zreteľom na potreby regiónu, no zároveň úcta a zachovávanie tradícií, prítomnosť aj českého jazyka na pracoviskách, uliciach, predajniach sú divíziami, ktoré región ponúka novým záujemcom o prácu.

Využite príležitosť, ktorú ponúka sieť EURES Slovensko v spolupráci s EURES Nemecko.

Informujte sa o možnostiach vášho pracovného uplatnenia regióne za podpory regionálneho úradu práce a Welcome centra v Annaberg-Buchholz.

Welcome centrum vám pomôže pri zorientovaní sa v novom prostredí. Zástupcovia vám radi vysvetlia princípy fungovania v regióne, oboznámia so zvláštnosťami, upozornia na zaujímavosti, podporia pri začlenení do spoločnosti, či pri sťahovaní rodiny (umiestnení detí do zariadení).

Región ponúka uplatnenie kvalifikovaným, ale i nekvalifikovaným pracovníkom s praxou. Vítame absolventov stredných i vysokých škôl pre svoj dlhodobý, ale i krátkodobý pracovný pobyt. Aj občania so základmi nemeckého jazyku tu vedia nájsť zamestnanie. 

Na stránke eures.sk sú vám k dispozícii niektoré pracovné miesta, no vzhľadom na ich početnosť a rozmanitosť uprednostňujeme individuálny kontakt. EURES poradca z regiónu Erzgebirge, ktorý hovorí aj česky preberie adresne s vami aktuálne možnosti. Špecifickú pozornosť venujeme na stránke možnosti umiestnenia sa pre umeleckých rezbárov, rezbárov, stolárov, umelecky zručných záujemcov 

Zaujali vás možnosti v regióne Erzgebirge, prezrite si krátky ilustračný film, aby vám vizuálne priblížil pohľad naň. 

V prípade záujmu kontaktujte EURES poradkyne zo SR Mgr. Denisu Hudákovú 036/2440 303 alebo
Ing. Oľgu Matochovú 042/ 2440 303, ktoré vám radi proces ozrejmia a informujú o ďalšom postupe