Prejsť na obsah

Nemecko – český informačný deň na TUKE

Sieť EURES Slovensko pripravila v dňoch 11. a 12.11.2015 v Košiciach a v Prešove podujatie pod názvom Nemecko – český informačný deň na TUKE. Cieľom stretnutia bolo informovať budúcich inžinierov a absolventov Technickej  Univerzity v Košiciach  o situácii na trhu práce a pracovných príležitostiach v Nemecku a v Českej republike. Stretnutie s EURES poradcami z týchto krajín zároveň ponúklo jedinečnú príležitosť dozvedieť sa viac o životných a pracovných podmienkach v oboch krajinách.

Nemecko

Je všeobecne známe, že nemecký pracovný trh už dlhodobo pociťuje nedostatok inžinierov a technikov. V roku 2015 Zväz nemeckých inžinierov uviedol, že na ich pracovnom trhu chýba 25.000 inžinierov.  Šancu zmierniť tento deficit vidia nemeckí EURES poradcovia aj v nábore pracovných síl na Slovensku. Eberhard Niklas, Dominic Erkampf a Markus Skribina, EURES poradcovia zo ZAV Nemecko preto radi prijali pozvanie siete EURES Slovensko zúčastniť sa stretnutia s budúcimi absolventmi TUKE.

Česká republika

Česká republika je už dlhodobo cieľom mnohých Slovákov hľadajúcich pracovné uplatnenie. Bez pracujúcich cudzincov sa český trh práce dnes už nezaobíde. V súčasnosti ponúka množstvo pracovných príležitostí v rôznych oblastiach, nevynímajúc inžinierske profesie. Konkrétne pracovné ponuky pre významného českého zamestnávateľa Metroprojekt na TUKE prezentovali  EURES poradcovia Jana Fojtíková a Tomáš Kráčmar. Vo svojej prezentácii študentom priblížili aj ďalšie možnosti uplatnenia sa v ich krajine.

Čo stretnutie prinieslo študentom?

Študentov, ktorí sa zúčastnili osobných pohovorov s EURES poradcami,  nezaujímali iba pracovné ponuky. Chceli sa dozvedieť aj to, čo zamestnávatelia požadujú od uchádzačov o prácu a aké podmienky vytvárajú pre zamestnancov prichádzajúcich z iných európskych krajín. Zaujímalo ich, ako im sieť EURES môže pomôcť v súvislosti s hľadaním práce a následne adaptáciou v novej krajine. Prvého stretnutia s EURES poradcami sa v priestoroch Univerzitnej knižnice TUKE v Košiciach zúčastnilo 61 študentov z rôznych fakúlt TUKE. V aule Fakulty výrobných technológií v Prešove sa s  poradcami stretlo ďalších 53 budúcich absolventov univerzity. Počas individuálnych rozhovorov so študentmi EURES poradcovia odpovedali nielen na otázky študentov, ale predovšetkým získavali potrebné údaje o tých, ktorí prejavili záujem o prácu v ich krajine po skončení štúdia. Na základe získaných informácií im budú môcť v budúcnosti pomôcť s pracovným uplatnením v Nemecku a v Českej republike. Chcú ich skontaktovať so zamestnávateľmi hľadajúcimi zamestnancov v oblasti, ktorú dnes ešte iba  študujú.

Spolupráca v oblasti náboru inžinierov medzi slovenskými, nemeckými a českými kolegami pokračuje aj po týchto stretnutiach.