Prejsť na obsah

Nemecko – bezplatné právne poradne

.Nemecko - bezplatné právne poradne

Počas profesijného života sa nejednému z vás naskytla situácia, keď ste sa dostali do konfliktu so zamestnávateľom. Do situácie, keď ste sa ocitli bez práce, keď ste mali pocit, že máte nárok na nejaký príspevok alebo keď ste nevedeli, na akú inštitúciu sa obrátiť  a akým spôsobom sa domáhať vašich práv. Ale čo ak sa ocitnete v podobnej pozícii ďaleko od domovskej krajiny – v Nemecku? Na koho sa môžete obrátiť?

Našťastie, dnes majú klienti niekoľko možností, ktoré môžu využiť. Mnoho tém z oblasti pracovného práva ako i sociálneho zabezpečenia v Nemecku nájdete spracovaných na našej stránke v rámci sekcie Životné a pracovné podmienky v krajinách EU – Nemecko. Našim klientom prinášame v tejto sekcii základný prehľad o možnostiach riešenia rôznych životných situácií, s ktorými sa môžu pri zamestnaní v Nemecku stretnúť.

Pri nedodržaní zákonníka práce a porušení vašich pracovných práv hľadáte v Nemecku inšpektorát práce? Takouto inštitúciou Nemecko nedisponuje. Svoju sťažnosť môžete podať priamo na pracovný súd. Odporúčame však prípad vopred konzultovať s právnikom, či právnou poradňou, príp. odborovou organizáciou.

Po celom Nemecku sa nachádzajú bezplatné poradenské centrá, ktoré fungujú ako bezplatné právne poradne.
Oboznamujú klientov s ich základnými pracovnými právami a usmerňujú pri ich uplatnení. Poradne pomáhajú k zlepšeniu pracovných podmienok a miezd zamestnancov prichádzajúcich za prácou do Nemecka.

Pri výbere právnej poradne kontaktujte poradňu podľa miesta sídla zamestnávateľa v príslušnom „Bundeslande“. Otázky zo strany klientov sa môžu týkať tak aktuálneho, ako aj minulého, či ešte len nastávajúceho pracovného pomeru. Ako sme už spomenuli, služby týchto právnych poradní sa poskytujú bezplatne. Poradne fungujú z príspevkov príslušného Bundeslandu. Poradne úzko spolupracujú s lokálnymi úradmi zameranými na ochranu pracovného práva, miestnou políciou, vzdelávacími inštitúciami, pracovnou komorou a mnohými ďalšími inštitúciami. Právnu radu môžete získať z oblasti pracovného práva (pracovná zmluva, mzda, výpoveď, a i.), sociálneho zabezpečenia a práva na pobyt (dávka v nezamestnanosti, dôchodky, materské, a i.).

Bezplatné právne poradne

Do pozornosti vám dávame napr. poradňu Arbeit und  Leben, Beratungszentrum für Migration und Gute Arbeit – BEMA , Beratungsstelle für Beschäftigten im Meklenburg-VorponmernFaire Mobilität s pobočkou vo Feiburgu – kde je k dispozícii i česky hovoriaca konzultantka. Pokiaľ žijete a pracujete v Sasku, potom vám právne poradenstvo v slovenskom alebo českom jazyku poskytnú BABS – Beratungsstelle für ausländische Beschäftigte in Sachsen.

Poradne okrem osobných, mailových, či telefonických konzultácií venujú svoju pozornosť i spracovaniu letákov a brožúr na už spomenuté témy. Je potrebné však vedieť, že sú v nich obsiahnuté všeobecné informácie. Za správnosť uvedených informácií právna poradňa nepreberá zodpovednosť. Nie je možné si uplatňovať ani žiadne právne nároky.

Pacujete v Nemecku ako zamestnanec na pracovnú zmluvu dlhodobo, sezónne, ste SZČO alebo vyslaný zamestnanec, či agentúrny zamestnanec? Bezplatné právne poradne sú k dispozícii všetkým vám.