Prejsť na obsah

Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary na vlastné použitie