Prejsť na obsah

Luxembursko – užitočné informácie o práci v krajine

Work in Luxembourg

Luxembursko – krajina mnohých národností a cudzích jazykov

Táto malá krajina je skvelým miestom na život a prácu. Takmer 50% luxemburskej populácie tvoria cudzinci, viac ako 170 národností hovorí najmenej 80 cudzími jazykmi. V Luxembursku, ktoré susedí s Francúzskom, Nemeckom a Belgickom; sa používajú tri úradné jazyky (luxemburčina, francúzština a nemčina) a ako hovorový jazyk sa bežne používa angličtina. Ak chcete získať dokonalý obraz o globálnej spoločnosti, navštívte Luxembursko ako jednu z najkozmopolitnejších krajín na svete. Luxemburská univerzita (Université du Luxembourg) patrí medzi najvýznamnejšie medzinárodné univerzity na svete.

Hospodárstvo v Luxembursku
Výkonná ekonomika Luxemburska je zdrojom širokej ponuky dobre  platených pracovných príležitostí, vďaka ktorým si môžete splniť vaše kariérne očakávania a sny.  Výber ponúkaných pracovných miest je naozaj rozmanitý vo všetkých priemyselných odvetviach, hlavne v oblastiach finančníctvo, vývoj technológií, veda, automobilový priemysel, stavebníctvo, služby, logistika, atď. so silným dôrazom na príležitosti v oblasti informačných a komunikačných technológií. Mnohé nadnárodné spoločnosti sa rozhodli založiť svoje celosvetové základne alebo európske sídla práve v Luxembursku.

Luxemburský pracovný trh
Luxembursko priťahuje talenty z celého sveta. Trh práce v Luxembursku je charakteristický medzinárodným, viacjazyčným a multikultúrnym pracovným prostredím, výnimočnou mierou zahraničných pracovných síl, prevahou terciárneho sektora a mierou nezamestnanosti dlhodobo pod európskym priemerom. Objavte aj vy luxemburský trh práce a nájdite si svoje pracovné uplatnenie v medzinárodnom prostredí tejto krajiny s atraktívnymi pracovnými podmienkami.

Luxemburské verejné služby zamestnanosti ADEM
ADEM (Agence pour le Développement de l’Emploi) pomáhajú uchádzačom nájsť si vhodné zamestnanie a na druhej strane zamestnávateľom nájsť vhodných kandidátov. Interaktívna platforma verejných služieb zamestnanosti ADEM s názvom JobBoard ponúka viac než 3500 pracovných ponúk pre registrovaných uchádzačov o zamestnanie. ADEM môžete kontaktovať na emailovej adrese: workinluxembourg@adem.etat.lu.

EURES Luxembursko
Využite služby siete EURES Luxembursko a v prípade vášho záujmu o ďalšie informácie ohľadom života a práce v Luxembursku, kontaktujte luxemburských EURES poradcov na emailovej adrese: eures@adem.etat.lu.

Cezhraničné partnerstvo GREATER REGION
Verejné služby zamestnanosti ADEM a EURES taktiež participuje v cezhraničnom partnerstve s názvom Greater Region, ktoré sa zameriava na cezhraničnú pracovnú mobilitu medzi Luxemburskom, Francúzskom (Grand Est), Nemeckom (Sársko, Porýnie-Falcko) a Belgickom (Východné Belgicko a Valónsko). One stop shop je jednotné kontaktné miesto pre otázky týkajúce sa cezhraničnej pracovnej mobility (pracovné právo, dane, sociálne zabezpečenie). Užitočné informácie o dávkach v nezamestnanosti nájdu cezhraniční pracovníci aj na stránke úradu práce ADEM. 

Luxemburská tlač
Množstvo pracovných ponúk je zverejnených v Luxemburger Wort (soboty), Tageblatt (soboty), d’Lëtzebuerger Land (piatky) a L’Essentiel (piatky).

Vzor životopisu pre potreby trhu práce v Luxembursku
Chystáte sa na pracovný pohovor v Luxembursku? K dokonalej príprave na interview vám pomôže súbor užitočných informácií na stránke ADEM, kde sú uvedené vynikajúce rady a odporúčania ako si napísať životopis a žiadosť o zamestnanie.

Náborové aktivity v Luxembursku
Niekoľko náborových pracovných veľtrhov a búrz počas roka je organizovaných v Luxembursku, napr. Moovijob.

Dávky v nezamestnanosti v Luxembursku
Uchádzači o zamestnanie, ktorí prišli o zamestnanie v Luxembursku, získajú bližšie informácie o podmienkach nároku na dávku v nezamestnanosti a konkrétny postup na podanie žiadosti o túto dávku na stránke verejných služieb zamestnanosti ADEM. Cezhraniční pracovníci musia žiadať o dávku v nezamestnanosti v krajine svojho pobytu (Francúzsko, Belgicko, Nemecko) predložením formuláru U1 na základe potvrdeného certifikátu Attestation of employment – termination of employment relationships.

Súkromné služby zamestnanosti
Kontakty na agentúry dočasného zamestnávania nájdete v zozname agentúr dočasného zamestnávania. Na internetovej platforme Luxemburskej federácie pre nábor, hľadanie a výber (FR2S) sú k dispozícii kontakty na súkromné agentúry sprostredkúvajúce zamestnanie.

Informačná brožúra Luxembourg – Great place to live and work ponúka ďalšie zaujímavé informácie o živote a práci v Luxembursku.