Kontakty

Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00
Bratislava
Ing. Magdaléna Poizlová

EURES poradca

UPSVR Bratislava
Vazovova 7/A
Bratislava
816 16
Malacky
Mgr. Andrea Vikukelová

EURES kontaktná osoba

UPSVR Malacky
Záhorácka 2942/60A
Malacky
901 01
Pezinok
Mgr. Adrián Demko

EURES kontaktná osoba

UPSVR Pezinok
Moyzesova 2
Pezinok
902 01
Dunajská Streda
Mgr. Alica Vargová Dobrá

EURES poradca

 • English, Hungarian
UPSVR Dunajská Streda
Ádorská 41
Dunajská Streda
929 01
Galanta
Ing. Marek Szelecký

EURES kontaktná osoba

UPSVR Galanta
Staničná 5
Galanta
924 01
Piešťany
Bc. Denisa Jančovičová

EURES kontaktná osoba

UPSVR Piešťany
Krajinská cesta 13
Piešťany
921 01
Senica
Mgr. Gabriela Hájeková

EURES poradca

 • English
UPSVR Senica
Vajanského 17
Senica
905 01
Trnava
PhDr. Slavomíra Ernekerová

EURES poradca

 • English
UPSVR Trnava
J. Bottu 4
Trnava
917 01
Komárno
Ing. Ida Janíková

EURES poradca

 • English, Hungarian
UPSVR Komárno
Námestie M. R. Štefánika 9
Komárno
945 01
Levice
Mgr. Denisa Hudáková

EURES poradca

 • German, English, Hungarian
UPSVR Levice
Ľudovíta Štúra 53
Levice
934 01
Nitra
Ing. Ľubica Cibulová

EURES poradca

 • English
UPSVR Nitra
Štefánikova tr. 88
Nitra
949 01
Nové Zámky
Ing. Jana Kalmanová

EURES poradca

 • English
UPSVR Nové Zámky
F. Kapisztóryho 1
Nové Zámky
940 01
Topoľčany
Mgr. Monika Chrastinová

EURES kontaktná osoba

ÚPSVR Topoľčany
Škultétyho 1577/8
Topoľčany
955 01
Nové Mesto nad Váhom
Bc. Martina Gajdošechová

EURES kontaktná osoba

UPSVR Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova 40
Nové Mesto nad Váhom
915 01
Partizánske
Ing. Martina Dobravská

EURES kontaktná osoba

UPSVR Partizánske
Námestie SNP 151/6
Partizánske
958 01
Považská Bystrica
Ing. Oľga Matochová

EURES poradca

 • German, English
UPSVR Považská Bystrica
Centrum 13/17
Považská Bystrica
017 01
Prievidza
Ing. Zlatica Pietriková

EURES poradca

 • English
UPSVR Prievidza
Šumperská 1
Prievidza
971 01
Trenčín
Renáta Mésárošová, MBA

EURES poradca

 • English
UPSVR Trenčín
M.R. Štefánika 20
Trenčín
911 01
Čadca
Ing. Radka Hažíková

EURES poradca

 • English
UPSVR Čadca
Matičné nám. 1617
Čadca
022 01
Dolný Kubín
Mgr. Lýdia Valachová

EURES poradca

 • English
UPSVR Dolný Kubín
Nám. slobody 1
Dolný Kubín
026 01
Liptovský Mikuláš
Ing. Zuzana Kubovičová

EURES poradca

 • English
UPSVR Liptovský Mikuláš
Hodžova 30
Liptovský Mikuláš
031 80
Martin
Mgr. Zuzana Reichová

EURES kontaktná osoba

UPSVR Martin
Novomeského 4
Martin
036 01
Námestovo
Mgr. Ferdinand Bolibruch

EURES poradca

 • English
UPSVR Námestovo
Nám. A. Bernoláka 381/4
Námestovo
029 01
Ružomberok
Mgr. Lucia Piovarčiová

EURES kontaktná osoba

UPSVR Ružomberok
Námestie Slobody 9
Ružomberok
034 01
Žilina
Ing. Iveta Petruňová

EURES poradca

 • English
UPSVR Žilina
Hurbanova 16
Žilina
010 01
Banská Štiavnica
Mgr. Lucia Rückschlossová

EURES kontaktná osoba

UPSVR Banská Štiavnica
A.T. Sytnianskeho 1180
Banská Štiavnica
969 58
Brezno
Mgr. Janka Turisová

EURES kontaktná osoba

UPSVR Brezno
Rázusova 40
Brezno
977 01
Lučenec
Ing. Ján Gerát

EURES poradca

 • English
UPSVR Lučenec
Petőfiho 39
Lučenec
984 01
Revúca
Ing. Alena Piatková

EURES kontaktná osoba

UPSVR Revúca
G.Viesta 1103/4
Revúca
050 01
Rimavská Sobota
Ing. Adriana Kántorová

EURES kontaktná osoba

UPSVR Rimavská Sobota
Čerenčianska 18
Rimavská Sobota
979 01
Veľký Krtíš
Ing. Petra Valachová

EURES kontaktná osoba

UPSVR Veľký Krtíš
Madácha č. 2
Veľký Krtíš
990 01
Zvolen
Ing. Alžbeta Kučerová

EURES poradca

 • English
UPSVR Zvolen
J. Jiskru 249/6
Zvolen
960 09
Bardejov
Bc. Petra Pavelčíková

EURES kontaktná osoba

UPSVR Bardejov
Dlhý rad 16-17
Bardejov
085 01
Humenné
Mgr. Miroslava Hiľovská

EURES poradca

 • English, Italian
UPSVR Humenné
Kukorelliho 1
Humenné
066 70
Kežmarok
PhDr. Mária Fábianová, PhD.

EURES poradca

 • English, Hungarian, Italian
UPSVR Kežmarok
Dr. Alexandra 61
Kežmarok
060 01
Poprad
Ing. Ingrid Mitterpachová

EURES poradca

 • English
UPSVR Poprad
Hraničná 667/13
Poprad
085 01
Prešov
Mgr. Jana Maňková

EURES poradca

 • English
UPSVR Prešov
Slovenská 87
Prešov
080 28
Stará Ľubovňa
Mgr. Iveta Polomčáková

EURES kontaktná osoba

UPSVR Stará Ľubovňa
Farbiarska 57
Stará Ľubovňa
064 01
Stropkov
Ing. Ľubica Vašková

EURES kontaktná osoba

UPSVR Stropkov
Hlavná 26
Stropkov
091 01
Vranov nad Topľou
Bc. Mária Polaščíková

EURES poradca

 • English
UPSVR Vranov nad Topľou
Nám. slobody 5
Vranov nad Topľou
093 01
Košice
Ing. Ivana Sentpéteryová

EURES poradca

 • English
UPSVR Košice
Popradská74
Košice
040 01
Košice
PaedDr. Jarmila Koliová

EURES poradca

 • English
UPSVR Košice
Popradská 74
Košice
040 01
Michalovce
Renáta Micajová, M.A.

EURES poradca

 • English
UPSVR Michalovce
Saleziánov 1
Michalovce
071 01
Rožňava
Mgr. Miroslava Pangrácová

EURES poradca

 • English
UPSVR Rožňava
Šafárikova 71
Rožňava
048 01
Spišská Nová Ves
Mgr. Lukáš Dzurický

EURES kontaktná osoba

ÚPSVR Spišská Nová Ves
Odborárov 53
Spišská Nová Ves
052 21
Trebišov
Ing. Iveta Fránerová

EURES kontaktná osoba

UPSVR Trebišov
M. R. Štefánika 23
Trebišov
075 01