Prejsť na obsah

Job Expo & European Job Days 2018

Tohtoročný veľtrh práce Job Expo & European Job Days 2018 je úspešne za nami! Počas dvoch dní veľtrhu navštívilo výstavisko Agrokomlex v Nitre 49 813 návštevníkov, z toho v medzinárodnej časti European Job Days boli poskytnuté informácie 5 235 účastníkom veľtrhu. V priestoroch výstaviska Agrokomplex ponúkalo prácu spolu 223 slovenských a zahraničných vystavovateľov, z toho v časti European Job Days bolo prítomných spolu 52 vystavovateľov ponúkajúcich pracovné príležitosti do 11 do krajín (Nemecko, Rakúsko, Česká republika, Maďarsko, Holandsko, Švédsko, Nórsko, Fínsko, Bulharsko, Slovinsko a Belgicko. Zahraniční vystavovatelia ponúkli 2 145 voľných pracovných pozícií predovšetkým v oblastiach priemyslu, hotelierstva a gastronómie, IT či doprave. Počas dvoch dní veľtrhu absolvovali zahraniční vystavovatelia so záujemcami o ich pracovné pozície 443 ústnych pohovorov na obsadenie ponúkaných pracovných pozícií a plánujú uzavrieť pracovný pomer s 281 vhodnými uchádzačmi o prácu v zahraničí.