Prejsť na obsah

Job Expo a European Job Days 2016

Veľtrh práce Job Expo 2016 sa konal v dňoch 26. a 27. apríla 2016 na Výstavisku Agrokomplex v Nitre. Jeho súčasťou bol v poradí už 18. medzinárodný veľtrh práce European Job Days. Veľtrhov sa zúčastnilo sa na ňom 226 slovenských a zahraničných vystavovateľov. Sieť EURES Slovensko privítala v medzinárodnej časti European Job Days 43 vystavovateľov.

Zastúpenie na veľtrhu mali zamestnávatelia, EURES poradcovia aj súkromné sprostredkovateľské agentúry. Vystavovatelia prišli z Českej republiky, Rakúska, Nemecka, Maďarska, Holandska, Belgicka, Talianska, Veľkej Británie, Írska, Fínska a Lotyšska.  Na veľtrhu boli tiež predstavitelia informačných a poradenských sietí EÚ na Slovensku. Svoje odborné poradenstvo poskytli predstavitelia Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a SAIA. Okrem nich informácie poskytovali Erasmus+ (IUVENTA a SAAIC) a Ministerstvo školstva so svojou inštitúciou Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní.

Počas dvoch dní veľtrhu Job Expo navštívilo výstavisko Agrokomplex v Nitre 51 984 záujemcov o prácu. Medzinárodnú časť navštívilo 7 893 účastníkov veľtrhu. Zahraniční vystavovatelia ponúkli na veľtrhu spolu 4 511 voľných pracovných pozícií. Boli to predovšetkým pozície v stavebníctve, strojárstve, IT, zdravotníckom sektore a hotelierstve.

Zahraniční vystavovatelia našli 523 vhodných kandidátov na obsadenie ponúknutých pracovných pozícií a v dohľadnej dobre plánujú uzavrieť pracovný pomer s 271 vhodnými uchádzačmi o prácu v zahraničí. Vybraní kandidáti boli podľa názoru vystavovateľov na veľmi dobrej odbornej úrovni, oproti minulému ročníku veľtrhu upozornili na lepšiu jazykovú vybavenosť návštevníkov. So zahraničnými vystavovateľmi, ktorí navštívili veľtrh párce Job Expo spolupracuje sieť EURES Slovensko aj naďalej a ich ponuku môžete nájsť v našej databáze voľných pracovných miest.