Prejsť na obsah

Informačné fórum pre stredoškolákov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne v spolupráci  s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Novom Meste nad Váhom  zorganizoval dňa 24.10.2013 v Posádkovom klube v Trenčíne v súlade s Plánom aktivít siete EURES na obdobie rokov 2013/2014 už 4. ročník podujatia  v rámci cezhraničnej spolupráce Slovenskej a Českej republiky pod názvom „Informačné fórum pre stredoškolákov“. Na podujatie boli pozvaní zamestnávatelia z okresov Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Trenčín, Ilava a z prihraničných okresov Českej republiky. Cieľom podujatia bolo informovať študentov, ktorí končia strednú školu a rozhodujú sa pre svoje budúce povolanie, ako aj  uchádzačov o zamestnanie do 25 rokov o možnostiach umiestnenia na trhu práce a o  profesiách, ktoré môžu byť v budúcnosti perspektívne pre zamestnávateľov z prihraničných regiónov Slovenskej a Českej republiky.

Pozvanie prijalo a  svoju činnosť  a voľné pracovné miesta prezentovalo celkovo 15  zamestnávateľov a 1 sprostredkovateľská agentúra. Možnosti ďalšieho štúdia v rámci prípravy na povolanie   študentom a absolventom škôl predstavili 3 slovenské vysoké školy,  2 vysoké školy z Českej republiky, 1 jazyková škola a  1 jazyková agentúra.  Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, Slovenská akademická a informačná agentúra, Europe Direct Trenčín, dobrovoľnícka organizácia C.A.R.D.O. a tiež organizácie Iuventa, Komprax a Praktik informovali o možnostiach podnikania, odborných stážach a výmenných študijných ale aj dobrovoľníckych pobytoch.