Prejsť na obsah

Informácie o situácii na pracovnom trhu v súvislosti s koronavírusom v Spojenom kráľovstve

Koronavírus (COVID-19) a vstup na územie Spojeného kráľovstva alebo návrat do Spojeného kráľovstva – aktuálne cestovné informácie.

Cestovanie mimo územia Spojeného kráľovstva  – postup krok za krokom

COVID-19 – Ste zamestnaný ale nemôžete pracovať ? COVID-19 práca a podpora

Ak máte príznaky koronavírusu alebo sa izolujete, mali by ste pracovať z domu ak môžete a ste dostatočne v poriadku. Ak nemôžete pracovať z domu, možno budete môcť získať:

·         jednorazovú platbu (ak vám bola nariadená izolácia) – v Anglicku, Severnom Írsku, Škótsku a Walese existujú rôzne schémy

·         nemocenské dávky (Statutory Sick Pay – SSP) od vášho zamestnávateľa

·         New Style Employment and Support Allowance (ESA), ak nemôžete získať SSP, ste mladší ako štátny dôchodkový vek a odvádzali ste dostatok príspevkov do národného poistenia, zvyčajne za posledné 2 až 3 roky – môžete ho dostať aj vtedy, ak má vaše dieťa symptómy alebo sa izoluje

·         Univerzálny kredit, ak ste vy alebo váš partner nedosiahli vek štátneho dôchodku a máte nasporené 16 000 £ alebo menej – možno ho budete môcť získať v rovnakom čase ako SSP alebo New Style ESA

·         Dôchodkové dávky, ak ste vy aj váš partner dosiahli štátny dôchodkový vek – možno ho budete môcť získať v rovnakom čase ako SSP

 

Nemocenské dávky – Statutory Sick Pay

Ak nemôžete pracovať kvôli koronavírusu (COVID-19) SSP môžete získať ak sa izolujete, pretože:

 • vy alebo niekto, s kým žijete, má príznaky COVID-19 alebo má pozitívny test na COVID-19
 • NHS alebo orgány verejného zdravotníctva vám oznámili, že ste boli v kontakte s niekým s COVID-19
 • niekto vo vašej  podpornej bubline  (alebo vo vašej „rozšírenej domácnosti“, ak žijete v Škótsku alebo Walese) má príznaky COVID-19 alebo bol pozitívne testovaný na COVID-19
 • vám lekár alebo zdravotnícky pracovník odporučil, aby ste sa pred odchodom do nemocnice na operáciu izolovali


SSP môžete získať za každý deň, keď ste mimo práce. Ak vaša choroba nesúvisí s ochorením COVID-19, môžete získať SSP od štvrtého dňa choroby. Ak ste chorý viac ako 4 dni po sebe (vrátane voľných dní), môžete dostávať od vášho zamestnávateľa nemocenské dávky vo výške £96,35 týždenne po dobu maximálne 28 týždňov. Táto dávka sa nevypláca za prvé 3 dni choroby. Ak máte viac ako jedno zamestnanie, môžete dostaťnemocenskú dávku od každého zamestnávateľa. Vypláca sa rovnakým spôsobom ako mzdy, napríklad týždenne alebo mesačne a strháva sa z nej daň a národné poistenie.

Aby ste mali nárok na nemocenskú dávku, musíte:

 • byť zamestnancom aurobiť nejakú prácu pre vášho zamestnávateľa
 • byť chorý aspoň 4 po sebe nasledujúce dni(vrátane dní pracovného pokoja)
 • zarábať v priemere aspoň 120 libier (pred zdanením) za týždeň
 • oznámiť svojmu zamestnávateľovi , že ste chorý pred uplynutím lehoty – alebo do 7 dní, ak zamestnávateľ nemá lehotu stanovenú

Nárok na túto dávku majú aj osoby,ktoré sa starajú o ľudí v tej istej domácnosti, a preto im bolo odporučené vykonať karanténu v domácnosti. Ak chcete skontrolovať svoj nárok na nemocenskú dávku, informujte sa u zamestnávateľa. Ďalšie informácie získate na stránke Statutory Sick Pay.

Agentúrni zamestnanci majú nárok na nemocenskú dávku. Potvrdenie od lekára musíte zamestnávateľovi predložiť iba ak ste chorý viac ako 7 dní. Ak chcete požiadať o nemocenskú dávku, oznámte to svojmu zamestnávateľovi písomne ​​(ak o to požiada) a v stanovenej lehote (alebo do 7 dní, ak zamestnávateľ nemá stanovenú lehotu).

New Style Employment and Support Allowance (ESA)

Ak ste chorý alebo máte zdravotný stav alebo zdravotné postihnutie, ktoré obmedzuje vašu schopnosť pracovať, môžete získať príspevok New Style Employment and Support Allowance – ESA. O ESA môžete požiadať aj vtedy, ak nemôžete pracovať kým sa izolujete kvôli koronavírusu (COVID-19). New Style ESA je dvojtýždňová platba, ktorú je možné uplatniť samostatne alebo súčasne s Universal Credit (UC). Ak získate obe dávky, platba Universal Credit sa zníži o sumu, ktorú získate za New Style ESA. New Style ESA je príspevková dávka. Za normálnych okolností to znamená, že ju môžete získať, ak ste zaplatili alebo vám boli pripísané dostatočné príspevky do národného poistenia počas 2 úplných daňových rokov pred rokom, v ktorom si uplatňujete nárok.

Univerzálny kredit – Universal Credit


Univerzálny kredit je jednotná mesačná dávka na pomoc s vašimi životnými nákladmi, ktorú môžete získať, ak máte nízky príjem alebo ste bez práce. Či môžete požiadať o univerzálny kredit, závisí od vašej situácie – túto dávku nemôžu poberať osoby, ktoré poberajú alebo majú nárok na príplatky k rôznym dávkam z dôvodu zdravotného postihnutia (pre nich ostávajú v platnosti všetky dávky, ktoré Universal Credit nahrádza)

Univerzálny kredit nahrádza nasledujúce dávky: 

Výška všeobecného kreditu sa skladá zo základnej dávky a príplatkov, na ktoré môžete mať nárok (napr. ak máte deti, zdravotné postihnutie alebo obmedzenie, potrebuje pomôcť s platením nájomného). Suma ktorú dostanete závisí od Vášho príjmu, okolnosti sa posudzujú každý mesiac a výsledná suma sa môže podľa nich meniť.

Podmienky nároku: 

 • máte nízky príjem alebo nepracujete
 • máte 18 alebo viac rokov (existujú určité výnimky, ak máte 16 až 17 rokov)
 • máte menej rokovako je štátom určená hranicadôchodkového veku
 • vy a váš partner máte medzi úspory 16 000 GBP alebo menej
 • žijete vo Veľkej Británii

Žiadosť si môžete podať iba ONLINE. K žiadosti budete potrebovať tento zoznam údajov.

Universal Credit helpline: 0800 328 5644

Základná dávka

Vaša situácia

Mesačná základná dávka

slobodný do 25 rokov

£257.33

slobodný nad 25 rokov

£324.84

pár, obaja do 25 rokov

£403.93 (pre oboch)

pár, jeden z dvojice nad 25 rokov

£509.91 (pre oboch)

Ďalšie príplatky
Deti

Koľko dostanete :

Výška príplatku mesačne

na prvé dieťa

£282.50 (narodené pred 6.4.2017)

£237.08 (narodené po 6.4.2017 – vrátane)

na druhé dieťa

£237.08 na dieťa

na zdravotne postihnuté alebo ťažko zdravotne postihnuté dieťa

£128.89 alebo £402.41

Ak potrebujete pomoc s nákladmi na dieťa

(https://www.gov.uk/help-with-childcare-costs)

do výšky 85% vašich nákladov (do £646. 35 na jedno dieťa alebo £1,108.04 na dve a viac detí)

Naviac ako 2 deti dostanete príplatok k príspevku iba ak:

 • už ste si nárokovali na viac ako 2 deti pred 6. aprílom 2017
 • obnovujete nárok na viac ako 2 deti ktorý zanikol sa v priebehu posledných 6 mesiacov

 

 Zdravotný stavKoľko dostanete

Výška príplatku mesačne

ak máte zdravotné obmedzenie na prácu

£343.63

ak máte zdravotné obmedzenie na prácu a požiadali ste o univerzálny kredit alebo o príspevok ku mzde pred 3.4.2017

£128.89


Starostlivosť o ťažko zdravotne postihnutú osobu
Koľko dostanete

Výška príplatku mesačne

staráte sa o ťažko zdravotne postihnutú osobu, ktorá poberá príspevok na zdravotné postihnutie minimálne 35 hodín týždenne

£163.73

Toto je navyše kakejkoľvek sume, ktorú dostanete, ak máte deti so zdravotným postihnutím.

Náklady na bývanie

V závislosti od vášho veku a situácie, v ktorej sa nachádzate môžete získať príspevky, ktoré vám môžu pomôcť s nákladmi na bývanie ako napríklad:

 • nájomné
 • hypotekárny úrok
 • niektoré poplatky za služby
 • úroky z úveru, za ktorý ručíte nehnuteľnosťou

 

Dôchodkové dávky – Pension Credit

Dôchodkové dávky vám poskytnú peniaze na pomoc so životnými nákladmi, ak ste starší ako je štátny dôchodkový vek a máte nízky príjem. Pension Credit môže tiež pomôcť s nákladmi na bývanie, ako napr. nájomné za pozemok alebo poplatky za služby.Môžete získať aj ďalšiu pomoc, ak ste opatrovateľ, ťažko zdravotne postihnutý alebo zodpovedný za dieťa alebo mladého človeka.Dôchodkové dávky sú oddelené od štátneho dôchodku. Môžete ich získať aj vtedy, ak máte iný príjem, úspory alebo  vlastné bývanie.

Aktualizované 5.1.2022