Prejsť na obsah

Informácie o situácii na pracovnom trhu v súvislosti s koronavírusom v Maďarsku

Pred a po návrate do  Maďarska sa odporúča dodržiavať nasledovné odporúčania:

  • informujte sa o aktuálnej situácii  CoVID-19 v Maďarsku a to najmä prostredníctvom verejne dostupných oficiálnych informačných kanálov a oznámení  ako aj prostredníctvom internetových stánok vládnych inštitúcií
  • pozorne sledujte nastávajúcu situáciu na trhu práce, ako aj mieru nezamestnanosti,  ukazovatele ekonomickej výkonnosti, dostupnú štátnu pomoc a nástroje dostupných podporných opatrení
  • kontaktujte Národný úrad práce –  „NFSZ” a  EURES Maďarsko ohľadne podpory v nezamestnanosti, poradenstva a vyhľadávania voľných pracovných miest

Nemzeti foglalkozatási szolgálat – kontakty na všetky maďarské úrady práce, ktoré vám poskytnú bližšie informácie v prípade straty zamestnania. Bližšie informácie o registrácii  uchádzačov o zamestnanie sú dostupné na internetovej stránke Národného úradu práce –  „NFSZ”.

Kontakt pre elektronickú komunikáciu.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő – kontakty na inštitúcie zdravotného poistenia v Maďarsku

Kontakt pre elektronickú komunikáciu.


Nemzeti Népegészségügyi Központ
informácie pre cezhranične migrujúcich obyvateľov s prepojením na problematiku pandémie COVID19.

Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat  – inštitúcia pre riešenie pracovno-právnych sporov

Magyar Államkincstár – kontakty na inštitúcie sociálneho poistenia pre oblasť  dôchodkov a štátnych sociálnych dávok:

Kontakt –  dôchodkové zabezpečenie        

Kontakt –  štátne sociálne dávky   

Elektronická komunikácia – užitočné informácie pre štátnu pomoc a nástroje podporných opatrení v Maďarsku

Dokumenty  E106, resp. PD S1 a PDU1 a PDU2

Pokiaľ chcete v SR, t.j. v štáte bydliska, naďalej čerpať plnú zdravotnú starostlivosť, je potrebné, aby ste mali k dispozícii dokument E106, resp. PD S1, ktorý vám vystaví príslušná poisťovňa v Maďarsku a ten si zaregistrujete  v slovenskej zdravotnej poisťovni.  V prípade že si chcete uplatniť nárok na dávku v nezamestnanosti ako občan EU odchádzajúci z Maďarska,  odporúčame Vám navštíviť internetový odkaz ohľadne dokumentov „PDU1 a PDU2“.

Práva sociálneho zabezpečenia – užitočné formuláre

Vstup na územie Maďarska – aktuálne pravidlá

Od 23. júna 2021 sa rušia kontroly na vnútorných schengenských hraniciach Maďarska. V prevádzke sú všetky hraničné priechody medzi Slovenskou republikou a Maďarskom.

Aktualizované:  28.04.2023