Prejsť na obsah

Informácie o situácii na pracovnom trhu v súvislosti s koronavírusom v Estónsku

Cestovanie

Cestovné obmedzenia COVID-19 boli v Estónsku zrušené. Cestujúci nie sú povinní predložiť doklad o očkovaní, zotavení sa z COVID-19 alebo negatívny výsledok testu. Občania tretích krajín musia mať platné schengenské vízum, aby mohli vstúpiť do krajiny.
Obmedzenia platné v Estónsku
Rozostupy

Dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti sa musí brať do úvahy vo verejných vnútorných priestoroch. To znamená, že ak je to možné, je potrebné dodržiavať aspoň dvojmetrový odstup od cudzích osôb.

Dezinfekcia rúk
Vo verejných vnútorných priestoroch je povinná dezinfekcia rúk.

Rúško
Rúško je odporúčané nosiť vo všetkých vnútorných priestoroch.
Vzdelávanie 

Vzdelávacie aktivity prebiehajú pravidelným spôsobom. Stále je dôležité dodržiavať pravidlá rozostupu a dezinfekcie. V preplnených priestoroch sa odporúča nosiť rúško.

Verejné podujatia

Verejné stretnutia a podujatia sú povolené. V preplnených vnútorných priestoroch a v prostriedkoch hromadnej dopravy sa odporúča nosiť rúško, najmä pre rizikové skupiny. Odporúča sa tiež dodržiavať primeraný odstup, ak je to možné, a pravidelne si umývať či dezinfikovať ruky.

Obchody a služby

V preplnených vnútorných priestoroch a v prostriedkoch hromadnej dopravy sa odporúča nosiť rúško, najmä pre rizikové skupiny. Odporúča sa tiež dodržiavať primeraný odstup, ak je to možné, a pravidelne si umývať či dezinfikovať ruky.

Kaviarne a reštaurácie

Pri stravovaní v priestoroch reštaurácií, kaviarní a iných zariadení verejného stravovania sa všetkým hosťom starším ako 12 rokov odporúča nosiť v uzavretých priestoroch rúška.

Šport a voľný čas

Športovať a trénovať je povolené samostatne aj v skupinách, športové zariadenia sú otvorené. V preplnených vnútorných priestoroch sa odporúča nosiť rúško, najmä pre rizikové skupiny. Odporúča sa tiež dodržiavať primeraný odstup, ak je to možné, a pravidelne si umývať či dezinfikovať ruky.

Kúpele, sauny, bazény, vodné parky a kúpaliská
Všetci návštevníci starší ako 12 rokov sú povinní nosiť rúško, ak to povaha aktivity dovoľuje.

Informácie o zdraví
Estónske orgány monitorujú situáciu vo svete každý deň a zdieľajú svoje informácie s Európskym strediskom pre prenosné choroby (ECDC). Relevantné informácie sú k dispozícii na webovej stránke Estónskej rady pre zdravie.
Estónsky úrad pre zdravie pripomína všetkým cestujúcim, že treba dbať na správnu hygienu – napr. starostlivé umývanie rúk. Ak máte otázky týkajúce sa látky COVID-19 alebo máte príznaky choroby, zavolajte na číslo lekárskej pomoci +372 634 6630 (služba v angličtine každý deň medzi 15:00 – 17:00 hod.). Ak je to potrebné, poradní pracovníci presmerujú hovor na verejné tiesňové číslo 112.

K dispozícii je špeciálna aplikácia na ochranu zdravia. Vďaka mobilnej aplikácii HOIA môžete rýchlo zistiť možný kontakt s infikovanou osobou COVID-19, čo vám umožní podniknúť kroky na ochranu vášho zdravia a zdravia ostatných.