Prejsť na obsah

Informácie o situácii na pracovnom trhu v súvislosti s koronavírusom v Chorvátsku

Podmienky vstupu do Chorvátska:

Zrušené sú vstupné obmedzenia v  súvislosti s COVID-19. Vstup do Chorvátska je možný bez povinnosti preukazovať sa očkovacím certifikátom, negatívnym testom alebo potvrdením o prekonaní COVID-19.

Cestovné doklady:

Pri vstupe Slovákov do Chorvátskej republiky je potrebné preukázať sa platným cestovným dokladom alebo občianskym preukazom (s platnosťou aj v čase pobytu a návratu do SR). Vlastný cestovný pas alebo občiansky preukaz musí mať každé dieťa, bez ohľadu na vek.
Ministerstvo vnútra Chorvátskej republiky odporúča pred uskutočnením cesty do Chorvátska vyplniť online formulár, ktorý je určený na urýchlenie vybavenia turistov a ich prechodu cez hranice. Pri zadávaní viacerých osôb nepridávať ich ako spolucestujúcich ak chcete k jednotlivým osobám scanovať osobitne dokumenty. V prípade detí do 12 rokov môžu byť uvedené ako spolucestujúci, adresu pobytu v Chorvátsku uveďte stručne. Kvôli rýchlejšiemu vybaveniu  sa odporúča použiť anglickú verziu aplikácie napriek tomu, že existuje aj slovenská verzia.

Aktuálna situácia v Chorvátsku:
Epidemiologické podmienky v jednotlivých regiónoch môžete sledovať na portáli Chorvátskej turistickej asociácie (HUT) prostredníctvom interaktívnej mapky.

Ako postupovať v prípade podozrenia na COVID-19:

V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 alebo niektorý z jeho symptómov bezodkladne informujte vlastníka resp. prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia, ktorý následne kontaktuje lekára v zmluvnej ambulancii.
Odporúčame zavolať na tiesňové číslo 194 (prvá pomoc/epidemiologická služba), alebo 113 (COVID SLUŽBA), kde dostane inštrukcie ako ďalej postupovať, preto Vaše ubytovanie predčasne neukončujte. Bezpodmienečne je nevyhnutné nosiť od momentu zistenia ochorenia respirátor FFP2 po dobu 7-10 dní, vyhýbať sa zhromaždeniam, kontaktu s verejnosťou, osobami zo zdravotníckeho prostredia, neprichádzať do kontaktu s pacientmi seniorských zariadení.
Ak potrebujete ďalšie informácie, môžete sa obrátiť na ministerstvo vnútra Chorvátskej republiky e-mailom pitanja@mup.hrpolicija@mup.hr (v chorvátskom a anglickom jazyku), alebo e-mailom na konzulárne oddelenie Veľvyslanectva SR v Záhrebe cons.zagreb@mzv.sk.

Informácie pre chorvátskych pracovníkov (informácie, poradenstvo, postúpenie príslušným orgánom a informácie o koordinácii dávok v nezamestnanosti):

Podmienky návratu na Slovensko:

Informácie o postupe pri návrate do SR