Prejsť na obsah

Informácie o situácii na pracovnom trhu v súvislosti s koronavírusom v Belgicku

Súčasné opatrenia 

Niektoré mestá a obce majú zavedené osobitné pravidlá, preto je vhodné skontrolovať webovú stránku vášho mesta alebo obce.

Cestovanie

V Belgicku sa môžete voľne pohybovať.

Ak používate verejnú dopravu (autobus, električka alebo vlak) odporúča sa nosiť rúško zakrývajúce ústa a nos.

Cestovanie je povolené. 

Čo treba robiť keď prídete do Belgicka:

Od 23. mája 2022 sa opatrenia budú vzťahovať len na cestujúcich prichádzajúcich z veľmi rizikovej krajiny.

Dôležité: V karanténe alebo izolácii nie je dovolené cestovať. Ak ste v karanténe alebo izolácii v zahraničí, musíte karanténu alebo izoláciu absolvovať pred návratom do Belgicka. Od tohto pravidla sa možno odchýliť len vo výnimočných prípadoch a po konzultácii so zdravotníckymi orgánmi.

Cestujete z veľmi rizikovej krajiny do Belgicka?

1. Vyplňte Passenger Locator Form (PLF) najskôr 48 hodín pred príchodom do Belgicka.  

2. Overte si na stránke www.covidsafe.be/en, ktorý COVID certifikát máte.

Existujú tri typy certifikátov:

 • očkovací  preukaz  potvrdzuje, že ste boli plne zaočkovaní proti COVID-19. Kompletné osvedčenia o očkovaní získané už po jednej dávke možno použiť až s dvojtýždňovým oneskorením (ak je vakcína certifikovaná EMA alebo Covishield ). Od 1. septembra budú v Belgicku za určitých podmienok akceptované aj očkovacie osvedčenia z krajín mimo EÚ, kým sa nedohodnú s EÚ o rovnocennosti. Úplný očkovací preukaz (1/1 pre Johnson&Johnson, 2/2 pre Moderna, Pfizer a AstraZeneca) je platný 270 dní (9 mesiacov). Po preočkovaní zostáva očkovací preukaz v platnosti na dobu neurčitú.
 • osvedčenie o zotavení ukazuje, že ste sa zotavili z COVID-19. Môže to byť buď digitálny certifikát EÚ o zotavení COVID vydaný jedným z členských štátov EÚ, alebo certifikát zotavenia vydaný v krajine mimo EÚ, ktorá sa považuje za rovnocennú. Tieto certifikáty sa vydávajú na základe pozitívneho výsledku testu PCR alebo pozitívneho výsledku rýchleho testu na antigén. Potvrdenie o zotavení je platné od 11 dní do 180 dní po pozitívnom teste.
 • osvedčenie o teste je dôkazom negatívneho výsledku PCR testu na COVID-19, ktorý by nemal byť starší ako 72 hodín alebo negatívneho výsledku testu RAT urobeného do 24 hodín pred vaším príchodom do Belgicka


3. Dodržujte platné cestovné opatrenia.

Bývam v Belgicku

Cestujete z  veľmi rizikovej krajiny v rámci EÚ alebo Schengenského priestoru?

Máte očkovací preukaz alebo ste ochorenie prekonali? Nemusíte byť v karanténe ani sa testovať.

Nemáte očkovací preukaz a ani ste ochorenie neprekonali?

 • Nechajte sa otestovať (PCR) v 1. deň. Zostanete v karanténe a čakáte na výsledok. Ak máte pri príchode do Belgicka platný negatívny test starý maximálne 72 hodín, nemusíte sa podrobovať 1. deň testu. Ak budete mať pred cestou pozitívny test, nebudete môcť cestovať.
 • Potom sa znova otestujte (PCR) v 7. deň.
 • Je jeden z týchto testov pozitívny? Musíte sa izolovať aspoň 10 dní.
 • V kontexte krajiny s veľmi vysokým rizikom nie je test RAT platný, do úvahy sa budú brať len testy PCR.
 • Vo výnimočných prípadoch nemusíte absolvovať testovanie a/alebo karanténu. 

Cestujete z veľmi rizikovej zóny mimo EÚ alebo Schengenského priestoru?

 • Musíte ísť do karantény na 10 dní. To platí pre všetkých, aj keď ste úplne očkovaní alebo ste v tejto krajine boli menej ako 48 hodín.
 • Nechajte sa otestovať 1. a 7. deň po návrate z cesty. V tomto prípade budú platné len PCR testy.


Zoznam výnimiek kedy sa nemusíte testovať a byť v karanténe nájdete na webovej stránke https://www.info-coronavirus.be/en/exemptions/.

Cestovanie na profesionálne účely: ak cestujete na profesionálne účely, váš belgický zamestnávateľ alebo klient vyplní formulár Business Travel Abroad (BTA).

Ďalšie informácie pre zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby pracujúce v stavebníctve, poľnohospodárstve a záhradníctve alebo mäsovom priemysle, ktorí cestujú do Belgicka zo zahraničia nájdete na Federálnom úrade zamestnanosti, práce a sociálneho dialógu.

Nežijem v Belgicku


Cestujete z veľmi rizikovej krajiny v rámci EÚ alebo Schengenského priestoru?

Máte očkovací preukaz? Nemusíte byť v karanténe ani sa testovať.

Nemáte očkovací preukaz?

 • Otestujte sa (PCR) v 1. deň. Zostanete v karanténe a čakáte na výsledok. V 1. deň nemusíte byť testovaní, ak máte pri príchode do Belgicka platný negatívny test (nie starší ako 72 hodín). Ak budete mať pred cestou pozitívny test, nebudete môcť cestovať.
 • Potom sa 7. deň znova otestujte (PCR).
 • Je jeden z týchto testov pozitívny? Musíte sa izolovať najmenej 10 dní.
 • V krajinách s veľmi vysokým rizikom nie je test RAT platný, do úvahy sa budú brať len testy PCR.


Cestujete z veľmi rizikovej krajiny mimo EÚ alebo Schengenského priestoru?

Nie je dovolené cestovať do Belgicka. Do Belgicka môžete cestovať len vo veľmi závažných prípadoch.

Patríte medzi tieto veľmi závažné prípady? Budete potrebovať:

 • negatívny výsledok testu PCR nie starší ako 72 hodín
 • potvrdenie tejto výnimky
 • Musíte ísť do karantény na 10 dní. To platí pre každého, aj keď ste plne zaočkovaný alebo ste v tejto krajine menej ako 48 hodín. Nechajte sa otestovať (PCR) v 1. deň a 7. deň vášho pobytu v Belgicku. V krajinách s veľmi vysokým rizikom nie je test RAT platný, do úvahy sa budú brať len testy PCR.

Upozornenie : Ak má policajný útvar podozrenie, že PLF alebo dôkaz o negatívnom teste na COVID-19 boli falšované, vyhotoví sa oficiálna správa. Táto oficiálna správa bude postúpená prokurátorovi. Považuje sa to za závažný priestupok s podvodným úmyslom. Stratégia koronavírusu závisí od pravosti týchto dokumentov. Priame predvolanie na trestný súd sa vydá, ak existuje dostatočný dôkaz o podvode a prihliada sa na všetky poľahčujúce okolnosti.

Viac informácií získate na:

FPS Mobilita pre viac informácií o cestnej premávke, letectve, lodnej doprave alebo železničnej doprave.

STIB / MIVB pre viac informácií o opatreniach v oblasti verejnej dopravy v Belgicku

Práca

Odporúča sa pracovať z domu.

Dodržujte pravidlá na vašom pracovisku. Nájdete ich v príručke Federálneho úradu zamestnanosti, práce a sociálnom dialógu.

Viac informácií nájdete na:

VDAB, FOREM alebo Actiris pre viac informácií o uchádzaní sa o prácu.

Ministerstvo financií, Národný inštitút sociálneho poistenia pre samostatne zárobkovo činné osoby alebo HUB Brussels pre viac informácií o podporných opatreniach.

Obchody a pohostinstvá

Všetky obchody sú otvorené.  

Pri vstupe do obchodu si najskôr dezinfikujte ruky.

Organizujú sa trhy. 

Nočné obchody sú otvorené.

Kaderníctva, kozmetické salóny a iné kontaktné profesie sú otvorené. 

Bary a reštaurácie

Bary a reštaurácie sú otvorené. 

Vlastníte obchod alebo reštauráciu? Prečítajte si sprievodcu FPS Economy s tipmi na bezpečné otvorenie obchodu. Táto príručka obsahuje aj informácie pre predajcov na trhu, kaderníkov, kozmetičiek a nákupných centier.

Sociálny kontakt

Môžete pozývať ľudí domov. Najlepšie keď sa budete zdržiavať vonku a spravíte si pred stretnutím domáci test.

Šport a voľný čas

Podujatia alebo predstavenia sa môžu konať vo vnútri aj vonku, napríklad divadlo a koncerty.

Organizované činnosti, ako sú športové kluby alebo asociácie sú povolené.

Náboženské služby sú povolené.

Viac informácií nájdete na:

Sport Vlaanderen pre viac informácií o športe vo Flámsku

L’Administration générale du Sport (ADEPS) pre viac informácií o športe vo Valónsku a Bruseli

Materské školy a školy

Denná starostlivosť je otvorená. 

Školy sú otvorené. Vaša škola vám poskytne viac informácií.

Viac informácií nájdete na:

Onderwijs Vlaanderen pre viac informácií o vzdelávaní vo Flámsku

Enseignement pre viac informácií o vzdelávaní vo Valónsku v Bruseli

Pre viac informácií o ochorení koronavírusom (COVID – 19) v Belgicku a sekciu Často kladené otázky nájdete na webovej stránke Coronavirus COVID 19

 

Aktualizované: 19.07.2022