Prejsť na obsah

Holandsko – prídavky na dieťa

Účel prídavkov na dieťa

Vychovávanie dieťaťa môže byť veľmi drahé. V Holandsku Sociale Verzekeringsbank (SVB) vypláca prídavky na dieťa ako pomoc rodičom pri uhrádzaní týchto výdavkov.
Zákon o národných prídavkoch na dieťa (AKW) stanovuje podmienky pre vyplácanie prídavkov na dieťa.
Prídavky na dieťa dostanú rodičia, bez ohľadu na príjem.

Kto môže požiadať o prídavky na dieťa?

Ak máte deti a žijete v Holandsku, môžete požiadať o holandské prídavky na dieťa. O holandské prídavky na dieťa môžete požiadať aj vtedy, ak pracujete pre holandského zamestnávateľa v Holandsku alebo mimo neho.

Ako si požiadate o prídavky na dieťa

Ak sa vaše prvé dieťa narodí v Holandsku, automaticky dostanete formulár žiadosti. Ak ste prišli do Holandska až po narodení vášho prvého dieťaťa alebo v Holandsku nežijete, musíte požiadať SVB o formulár žiadosti.

Požiadali ste o prídavky na dieťa. Čo teraz?

SVB vám pošle rozhodnutie ustanovujúce koľko budete poberať na dieťa a prečo. Rozhodnutie bude tiež určovať dátum, odkedy vám prídavky na dieťa priznali. Ak nesúhlasíte s rozhodnutím, môžete požiadať o prehodnotenie.

Deti do veku 18 rokov

Prídavky na dieťa sú určené pre všetky deti do veku 18 rokov, vrátane vášho prvého dieťaťa. Prídavky na dieťa môžete žiadať aj na adoptované deti, deti v pestúnskej starostlivosti a nevlastné deti. Aby ste získali oprávnenie na poberanie prídavkov na dieťa, musíte dieťa vychovávať a živiť, akoby bolo vaše vlastné.

Kedy sa prídavky na dieťa začnú vyplácať?

Pri novorodencovi sa prídavky na dieťa začnú vyplácať v štvrťroku nasledujúcom po dátume narodenia. Ak nepožiadate o prídavky na dieťa hneď po pôrode, vyplácanie prídavkov môže začať neskôr. Rozhodnutie SVB obsahuje dátum začatia vyplácania vašich prídavkov na dieťa.

Priznané a vyplácané štvrťročne

SVB vypláca prídavky na dieťa štvrťročne. Ak vaše prídavky na dieťa ovplyvní zmena vašej situácie alebo situácie vášho dieťaťa, dostanete nové rozhodnutie. Prídavky na dieťa dostanete na váš účet po skončení príslušného štvrťroka. Prídavky na dieťa môžete dostať aj na účet mimo Holandska. Pamätajte však na to, že pri medzinárodnej platbe bude trvať dlhšie, kým prídu peniaze na účet.

Akú sumu prídavkov na dieťa dostanete?

SVB stanoví sumu prídavkov pre každé dieťa osobitne. Celková suma, ktorú dostanete závisí od počtu vašich detí a ich veku. Sadzby holandských prídavkov na dieťa sú obyčajne upravované dvakrát v roku, 1. januára a 1. júla. Ak chcete mať informácie o konkrétnych sumách, navštívte našu stránku SVB home | SVB alebo zavolajte na úrad SVB.

Sumy prídavkov na dieťa od 1. januára 2023 sú
do 5 rokov 269,76 € štvrťročne
6 až 11 rokov 327,56 € štvrťročne
nad 12 rokov 385,37 € štvrťročne

Ak vaše dieťa žije mimo domova

Ak chcete poberať prídavky na dieťa pre dieťa, ktoré nežije na vašej adrese, budeme požadovať doklad o vašich výdavkoch na podporu dieťaťa, napr. náklady na štúdium, nájomné, príspevky na poistenie, náklady na stravu a prázdniny. Budeme potom požadovať, aby ste nám poskytli prehlásenie o týchto výdavkoch. Ak sú náklady na výživu dieťaťa žijúceho mimo domova veľmi vysoké, môžete poberať dvojnásobok základnej sadzby prídavkov na dieťa, za predpokladu splnenia ďalších nevyhnutných podmienok. Tiež budeme od vás žiadať písomné doklady o výdavkoch. Preto by ste si mali ponechať toľko dokladov o vašich platbách, ako je to možné.

Deti žijúce mimo Holandska

Ak máte deti žijúce v zahraničí, musíte splniť tri nasledujúce podmienky, aby ste mohli poberať prídavky na dieťa:

  • Dieťa musí žiť v EÚ alebo v štáte, s ktorým má Holandsko uzatvorenú dohodu o overovaní oprávnenia na poberanie dávok, vrátane prídavkov na dieťa. (Zoznam týchto štátov je na našej stránke alebo na úradoch SVB).
  • Musíte byť schopní preukázať dokladmi o platbách, že prispievate na obživu vášho dieťaťa;
  • Nemôžete zároveň poberať prídavky na dieťa zo štátu, kde vaše dieťa žije.

Keď vaše dieťa dosiahne 16 rokov

Vek 16 rokov je podstatný vek, čo sa týka prídavkov na dieťa. Pokiaľ má vaše dieťa menej ako 16 rokov, pre poberanie prídavkov na dieťa nie je kritériom, či sa vzdeláva. Po dosiahnutí 16 rokov veku vášho dieťaťa môžete pokračovať v poberaní prídavkov na dieťa iba ak vaše dieťa navštevuje pravidelne školu, je nespôsobilé na prácu alebo je zaregistrované na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie. Musíte byť schopní poskytnúť písomný doklad o tejto skutočnosti.
Hneď ako vaše dieťa vo veku 16 alebo 17 rokov začne vyššie odborné vzdelanie alebo pôjde na univerzitu, oprávnenie na poberanie prídavkov na dieťa skončí.

Ďalšie pravidlá pre deti vo veku 16 rokov a viac

Prídavky na dieťa môžete poberať iba vtedy ak:

  • Vaše dieťa navštevuje pravidelné denné štúdium;
  • Vaše dieťa je nespôsobilé pracovať;
  • Vaše dieťa je nezamestnané a zaregistrované ako uchádzač o zamestnanie;

Vaše prídavky na dieťa skončia ak:

  • Vaše dieťa ide na univerzitu;
  • Vaše dieťa pokračuje vo vyššom odbornom vzdelaní;
  • Vaše dieťa začne pracovať viac ako 19 hodín týždenne;

Príjem vášho dieťaťa

Zárobok vášho dieťaťa môže ovplyvniť nárok na vaše prídavky na dieťa. Ak dieťa žije doma a má menej ako 16, nezáleží na tom, koľko zarobí. Deti vo veku 16 rokov a viac nemôžu zarobiť viac ako 1 296 EUR čistého štvrťročne. Ak dieťa zarobí viac, vyplácanie prídavkov na dieťa sa zastaví. Pre účely prídavkov na dieťa je príjem definovaný ako čistý zárobok dieťaťa počas dotknutého štvrťroka.
Ak vaše dieťa žije mimo domova, osobný zárobok vášho dieťaťa ovplyvní vaše prídavky na dieťa aj keď má menej ako 16 rokov. Pre deti žijúce mimo domova platia iné príjmové limity. Pre výpočet príjmového limitu vášho dieťaťa choďte na stránku SVB home | SVB.

Povinnosť oznamovať zmeny

SVB sa snaží vyplácať vám správnu sumu prídavkov na dieťa každý štvrťrok, aby ste dostali presne to, na čo máte nárok. Aby to tak mohlo byť, SVB musí mať k dispozícii správne informácie. Zmeny vo vašej rodinnej situácii môžu ovplyvniť váš nárok na prídavky na dieťa. Preto nám musíte oznámiť tieto zmeny do 4 týždňov. Urobiť tak môžete cez stránku www.svb.nl, telefonicky na váš úrad SVB alebo použitím formulára oznámenie o zmene. Stránka a formulár obsahujú kompletný zoznam zmien, ktoré ste povinný oznámiť. Formulár možno stiahnuť z našej stránky alebo si ho vypýtať na vašom úrade SVB.
Ak zmenu oznámite po štvortýždňovej lehote alebo informácia, ktorú poskytujete je nekompletná, môžete byť pokutovaní. Ak poberáte príliš vysoké prídavky na dieťa, vždy budete musieť preplatky vracať späť.

Príspevok na dieťa

Ak poberáte prídavky na dieťa, môžete získať oprávnenie na príspevok na dieťa. Príspevok na dieťa je mesačne vyplácaný daňovým úradom. Výška vyplácaného príspevku závisí od vášho príjmu. Ak spoločný celkový príjem oboch rodičov je vyšší ako určený limit, nevypláca sa žiaden príspevok na dieťa. Nárok na príspevok na dieťa začína v mesiaci nasledujúcom po narodení vášho prvého dieťaťa. Ak ste prišli do Holandska žiť alebo pracovať, nárok na príspevok na dieťa vzniká v mesiaci nasledujúcom po vašom príchode do Holandska. Viac informácií môžete nájsť (v holandčine) na stránke Belastingdienst Nederland

Ak poberáte príspevok na nájom alebo príspevok na zdravotnú starostlivosť, automaticky budete poberať aj príspevok na dieťa.
SVB informuje daňový úrad, že poberáte prídavky na dieťa. Ak získate nárok na príspevok na dieťa, dozviete sa to od daňového úradu do ôsmich týždňov. Ak nepoberáte žiadny príspevok na nájom alebo príspevok na zdravotnú starostlivosť, mali by ste kontaktovať pomocnú úradnú linku (BelastingTelefoon): 0800 05 43.

Ďalšie informácie

Ak potrebujete viac špecifických informácií týkajúcich sa vašej osobnej situácie, môžete kontaktovať úrad SVB.

Adresy úradov SVB

BREDA
+31 (0) 76 548 50 20
Rat Verleghstraat 2
4815 NZ Breda

DEVENTER
+31 (0)570 50 60 20
Snipperlingsdijk 2
7417 BJ Deventer

GRONINGEN
+31 (0)50 316 90 20
Cascadeplein 5
9726 AD Groningen

LEIDEN
+31 (0)71 512 98 20
Stationsplein 1
2312 AJ Leiden

NIJMEGEN
+31 (0)24 343 10 20
Takenhofplein 4
6538 SZ Nijmegen

ROERMOND
+31 (0)475 36 80 20
Laurentiusplein 8
6043 CS Roermond

ROTTERDAM
+31 (0)10 417 40 20
Posthumalaan 100
3072 AG Rotterdam

UTRECHT
+31 (0)30 264 90 20
Graadt van Roggenweg 400
3531 AH Utrecht

ZAANSTAD
+31 (0)75 655 10 20
Stationsstraat 112
1506 DK Zaandam

KANTOOR VERZEKERINGEN AMSTELVEEN
+31 (0)20 656 54 39
Van Heuven Goedhartlaan 1
1181 KJ Amstelveen

HOOFDKANTOOR AMSTELVEEN
+31 (0)20 656 56 56
Van Heuven Goedhartlaan 1
1181 KJ Amstelveen

Aktualizované: 28.4.2023