Sieť EURES ako partner festivalu Pohoda 2018

Prvý júlový týždeň sme na festivale Pohoda 2018 informovali návštevníkov festivalu o pracovnej mobilite v Európe, možnostiach cestovania, dobrovoľníckej služby, štúdia či práci v EÚ.  Kto mal chuť si zasúťažiť a vyhrať záujímave ceny, mohol sa zapojiť do vedmostných kvízov týkajúcich sa Európskej únie. Atmosféra  bola ako vždy pohodová, náš stánok navštívilo vyše 1 000 osôb, do súťaží sa ich zapojilo vyše 400  a na našom Facebookovom profile pribudlo vyše 200 nových fanúšikov.