Job Expo & European Job Days 2017

Veľtrh práce Job Expo 2017, ktorého súčasťou bol už 19. ročník medzinárodného veľtrhu práce European Job Days sa konal v dňoch 27.-28. apríla 2017 v areáli výstaviska Agrokomplex v Nitre. Predmetný veľtrh práce sa konal v rámci aktivity č.1. Národného projektu ,,Spoločne hľadáme prácu“ a realizoval sa vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Veľtrhu práce sa zúčastnilo spolu 229 slovenských i zahraničných vystavovateľov, z toho v časti European Job Days bolo prítomných 50 vystavovateľov ponúkajúcich prácu do zahraničia. Zastúpenie na veľtrhu mali zamestnávatelia, súkromné sprostredkovateľské agentúry, predstavitelia informačných a poradenských sietí EÚ na Slovensku a EURES poradcovia z 10 krajín – Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, Poľsko, Bulharsko, Holandsko, Nemecko, Švédsko, Fínsko a Litva. Počas dvoch dní veľtrhu navštívilo výstavisko Agrokomplex v Nitre 50 282 návštevníkov, z toho v medzinárodnej sekcii veľtrhu práce European Job Days boli poskytnuté informácie 6 488 účastníkom veľtrhu. Uchádzači o zamestnanie hľadajúci si prácu v zahraničí mali možnosť uchádzať sa o pracovné pozície a absolvovať výberové pohovory u vystavovateľov z krajín Česká republika, Rakúsko, Nemecko, Holandsko, Lichtenštajnsko, Maďarsko, Fínsko, Švédsko, Bulharsko, Poľsko a Litva. Počas 2 dní veľtrhu bolo zo strany zahraničných vystavovateľov deklarovaných 294 prísľubov na zamestnanie.