EURES Slovensko na 10. ročníku Dňa kariéry TUKE

Na 10. ročníku podujatia Deň kariéry TUKE sa v priestoroch Technickej Univerzity v Košiciach už tradične prezentovala aj sieť EURES Slovensko. Študentom, ktorí navštívili náš stánok, sme poskytovali informácie o službách siete EURES a ponúkli sme im pomoc pri hľadaní pracovného uplatnenia v krajinách EÚ/EHP po ukončení štúdia. Mnohých zaujal projekt pracovnej mobility mladých Your First EURES Job (YFEJ), ktorý Európska únia ponúka mladým vo veku 18 – 35 rokov. Prostredníctvom YFEJ si mladí ľudia môžu nájsť pracovné uplatnenie v niektorej z krajín EÚ/EHP a zároveň získať zaujímavé finančné príspevky pri vycestovaní na výberový pohovor alebo presťahovaní sa za prácou do inej európskej krajiny. Pozvanie na Deň kariéry TUKE prijal aj zástupca ZAV – Bundesagentür für Arbeit, p. Markus Skrbina, ktorý aktívne spolupracuje s nemeckými zamestnávateľmi pri nábore pracovných síl v oblasti techniky, IT a inžinierstva.  EURES Slovensko dlhodobo spolupracuje s nemeckými kolegami, ktorí sa aj v minulosti zúčastnili stretnutí so študentmi končiacich ročníkov TUKE.  Markus, pre ktorého to bola už druhá návšteva tejto univerzity, poskytol záujemcom o prácu v Nemecku zaujímavé informácie týkajúce sa životných a pracovných podmienok v jeho krajine, radil im, kde hľadať pracovné ponuky a informoval ich o požiadavkách nemeckých zamestnávateľov na uchádzačov.  Podujatie na TUKE navštívili stovky študentov rôznych fakúlt. Tí, ktorí už uvažujú nad svojou budúcnosťou po skončení štúdia, ocenili informácie o sieti EURES, ktorá im pri hľadaní pracovného uplatnenia v krajinách EÚ/EHP môže pomôcť.