Online aktivity siete EURES

Rok 2020 bol pre sieť EURES Slovensko iný ako tie minulé. Niekoľko mesiacov sme všetku prácu vykonávali formou home office a aktivity sme z dôvodu celosvetovej pandémie presunuli výhradne do virtuálneho priestoru, v ktorom sme zotrvali aj v prvej polovici roku 2021.

Prinášame vám pohľad na niektoré z úspešných aktivít, ako napríklad:
- online burzy práce na platforme European Job Days, na ktorých sa prezentovali aj slovenskí zamestnávatelia (napr. Digit´All Jobs moving Europe);
- webináre (MoveS, GeneratinZ, Covid mobility a ďalších);
- školenia a eventy (EURES in action, EURESVISION);
- Deň kariéry UPJŠ v Košiciach.

Vďaka internetu sme mohli aj po zavedení protipandemických opatrení pokračovať v našej práci bez vážnejších obmedzení. Benefity osobných stretnutí však bývajú nenahraditeľné.