Prejsť na obsah

Fínsko – detské prídavky

Fínsko - detské prídavky. Prídavok na dieťa vo Fínsku.

Fínsko patrí medzi krajiny, kde rodiny dostávajú detské prídavky (lapsilisä) podľa počtu detí. Dávku vypláca fínska inštitúcia sociálneho zabezpečenia – KELA. Prídavok na dieťa môžete poberať aj vtedy, ak pracujete vo Fínsku a vaše dieťa žije v inej krajine EÚ. Môžete si ho nárokovať, ak máte fínsku pracovnú zmluvu, t.j. spadáte pod fínske sociálne zabezpečenie. Vyslaní zamestnanci, ktorí patria do systému sociálneho zabezpečenia krajiny vysielajúceho zamestnávateľa, dostávajú túto dávku z krajiny vyslania. Na prídavok máte nárok od 1. mesiaca po narodení až do dovŕšenia 17 rokov veku dieťaťa. Zároveň musíte byť zákonným zástupcom dieťaťa (matka, otec, iná dospelá osoba zodpovedná za starostlivosť) a vaša mzda musí spĺňať minimálnu požiadavku. Prídavky na dieťa môže v niektorých prípadoch poberať aj samotné dieťa, ak má 15 a viac rokov.

Výška prídavku na dieťa (mesačne, podľa počtu detí)

  • na jedno dieťa – 94,88 EUR
  • na druhé dieťa – 104,84 EUR
  • na tretie dieťa – 133,79 EUR
  • na štvrté dieťa – 163,24 EUR
  • na piate a každé ďalšie dieťa – 182,69 EUR

Prídavok vypláca KELA vždy k 26. dňu v mesiaci. Ak dátum výplaty pripadne na víkend, sviatok alebo prvý deň po víkende alebo sviatku (napríklad pondelok), vypláca sa v bezprostredne predchádzajúci pracovný deň. Prídavok na dieťa je oslobodený od dane.

Ako požiadať o prídavok na dieťa

O prídavky na deti môžete požiadať online (pomocou kódov online bankovníctva alebo mobilného certifikátu). Avšak túto elektronickú službu môžete využiť len ak ovládate fínsky alebo švédsky jazyk. Ak vám uvedená elektronická služba nevyhovuje, alternatívne si môžete žiadosť o prídavok na dieťa (LL1e, PDF) vyplniť online a vytlačiť do papierovej formy. Takto vyplnenú a vytlačenú žiadosť o detské prídavky spolu s oznámením o presťahovaní sa do Fínska (Y77e.PDF) pošlite na adresu KELA, PO Box 10, 00056 KELA, Fínsko.

Bližšie informácie o prídavku na dieťa vo Fínsku nájdete na web stránke fínskej inštitúcie sociálneho zabezpečenia – KELA. V prípade, že o tejto severskej krajine potrebujete vedieť viac, možno by bolo pre vás prínosné prečítať si aj náš článok – Životné a pracovné podmienky vo Fínsku.