Prejsť na obsah

Finančné príspevky pre záujemcov o prácu v EÚ

Využite finančnú podporu pracovnej mobility TMS

Plánujete odísť za prácou, stážou alebo učňovskou prípravou do niektorej z krajín EÚ, Nórska či na Island? Chcete sa zúčastniť na pracovnom pohovore, využiť novú pracovnú príležitosť, získať zručnosti, naučiť sa cudzí jazyk?

Program cielenej mobility TMS (Targeted Mobility Scheme) siete EURES:

  • podporuje pracovnú mobilitu v rámci členských krajín EÚ, Nórska a Islandu,
  • pomáha občanom EÚ, Nórska alebo Islandu a osobám s legálnym pobytom v EÚ, Nórsku alebo na Islande pri hľadaní práce, stáže alebo učňovskej prípravy v inej členskej krajine a zamestnávateľom z týchto krajín nájsť vhodných kandidátov pre ťažko obsadzované voľné pracovné miesta.

Vďaka programu TMS môžete získať príspevky a financovať:

  • jazykové kurzy,
  • uznávanie kvalifikácií,
  • cestovné výdavky na pracovný pohovor a dodatočné cestovné výdavky,
  • náklady na presťahovanie sa.

Základné podmienky:

  • minimálny vek 18 rokov,
  • občianstvo alebo legálny pobyt v členskom štáte EÚ, Nórsku alebo na Islande.

Pozrite si video Program cielenej mobility EURES.

Ako postupovať?

Kontaktujte služby zamestnanosti, ktoré poskytujú finančnú podporu cez program TMS a získajte všetky potrebné informácie:

Program TMS trvá do 30.09. 2025.