Prejsť na obsah

EURES in Action 2024

Viac ako 200 kolegov zo siete EURES sa stretlo 12.-13.6.2024 v Budapešti na výročnom podujatí EURESinAction2024, aby oslávili 30. výročie siete EURES a 5 rokov fungovania ELA!

Pohľad do minulosti a vízia budúcnosti

Podujatie, ktoré otvoril Cosmin Boiangiu, výkonný riaditeľ European Labour Authority, pokračovalo prezentáciami a panelovými diskusiami s členmi a partnermi EURES o minulosti, súčasnosti a budúcnosti siete EURES.

Súčasťou podujatia bol modelový veľtrh práce, na ktorom mali delegáti každého členského štátu možnosť prezentovať svoju krajinu. Vzájomne sa informovali o nedostatkových a prebytkových profesiách v jednotlivých krajinách a najviac žiadaných pracovných profiloch.

Program zameraný na sieťovanie

Na EURESinAction nemohol chýbať networking, bez ktorého by sieť EURES nebola tým, čím je. Históriou networkingu nás sprevádzal Xhuliano Dule a s poriadnou dávkou humoru ukázal jeho dôležitosť pre fungovanie siete a dosahovanie vytýčených cieľov.

Zmyslom podujatia bola výmena cenných informácií o trhu práce ako aj nadviazanie či prehĺbenie už existujúcej vzájomnej spolupráce. Tá je predpokladom ďalších úspešných projektov zameraných na spravodlivú pracovnú mobilitu v Európe.

Služby siete EURES

EURES už 30 rokov bezplatne pomáha európskym zamestnávateľom pri nábore nových zamestnancov v Európe. Uchádzačom o prácu v jednotlivých krajinách ponúka okrem databázy pracovných príležitostí v celej Európe aj komplexný prehľad informácií o životných a pracovných podmienkach, finančnú pomoc na pokrytie nákladov súvisiacich s pracovnou mobilitou, pomoc pri tvorbe životopisu a poradenstvo. S postupným rozširovaním Európskej únie pribúdali aj noví členovia siete EURES. V roku 2004 to bolo Slovensko spolu s ďalšími deviatimi krajinami. V roku 2016 sa sieť začala rozširovať aj o členov a partnerov zo súkromnej aj verejnej sféry.

EURES na Slovensku

Sieť EURES Slovensko oslavuje svoje 20. výročie. Počas dvoch desaťročí bolo na portáli eures.sk publikovaných viac ako 21 tisíc voľných pracovných ponúk pre 1400 európskych zamestnávateľov, zrealizovalo sa 75 medzinárodných búrz práce a viac ako 2250 náborových dní. Sieť počas svojej existencie poskytla služby pol milióna klientom. Tieto služby, rovnako ako všetko okolo nás, prechádzali vývojom, prispôsobovali sa podmienkam, zlepšovali sa vďaka pribúdajúcim skúsenostiam, novým technológiám a jedinečnému ľudskému potenciálu, ktorým sieť disponuje.