Prejsť na obsah

EURES zamestnávateľom

V mesiaci marec 2010 sieť EURES organizovala pracovné stretnutia so zamestnávateľmi na všetkých 46 úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Stretnutí sa zúčastnili kľučoví zamestnávatelia z rôznych odvetví hospodárstva, ako aj inštitúcie pôsobiace v oblasti pracovnej mobility. Cieľom bolo informovať o možnostiach využitia nástrojov aktívnej politiky trhu práce, o nových pripravovaných legislatívnych úpravách a v neposlednom rade vybudovať dobré kontakty a vzťahy medzi zamestnávateľmi a inštitúciami.