Prejsť na obsah

Medzinárodný veľtrh vzdelávania ProEduco

Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO má v Košiciach dlhoročnú tradíciu. Primárne sa zameriava na ponuku vzdelávania a uplatnenia sa absolventov základných, stredných a vysokých škôl na trhu práce. Každoročne ponúka priestor niekoľkým desiatkam vystavovateľov, predovšetkým školám, vzdelávacím inštitúciám a medzinárodným organizáciám.

Na 9. ročníku veľtrhu v dňoch 24. – 26.11.2015 sa v priestoroch Spoločenského pavilónu v Košiciach prezentovalo viac ako 80 inštitúcií. Nechýbala sieť EURES Slovensko, ktorá sa veľtrhu pravidelne zúčastňuje. EURES poradcovia ponúkali mladým ľuďom informácie o svojich službách v oblasti pracovnej mobility. Počas troch dní trvania veľtrhu poskytli informácie a rady zodpovedajúce potrebám cieľovej skupiny, ktorou sú žiaci končiacich ročníkov ZŠ a študenti maturitných ročníkov SŠ.

Pri výbere povolania treba zohľadniť vývoj na trhu práce

Pre tých, ktorí plánujú pokračovať vo vzdelávaní, vstup na trh práce zatiaľ nie je aktuálnou témou. Často si však neuvedomujú, že pri rozhodovaní sa o ďalšom smere vzdelávania je dôležité zohľadniť aj potreby slovenského a európskeho trhu práce. Dôležitá je nielen aktuálna situácia, ale aj očakávaný vývoj trhu práce v nasledujúcich rokoch. Sieť EURES im tieto dôležité informácie vie poskytnúť. Niektorí zo študentov, predovšetkým tí jazykovo dobre vybavení, uvažujú o štúdiu v iných európskych krajinách. EURES im môže pomôcť informáciami aj v tejto oblasti. Študentov končiacich ročníkov, ktorých v blízkej budúcnosti čaká vstup na trh práce, zaujala nielen možnosť využívania databáz pracovných ponúk európskych zamestnávateľov, ale aj atraktívny projekt Your First EURES Job. Jeho cieľom je podpora pracovnej mobility mladých ľudí v Európe formou zaujímavých finančných stimulov.

Úloha siete EURES

Veľtrh Pro Educo každoročne navštevujú tisíce žiakov a študentov z Košíc a Košického regiónu. Pre EURES poradcov je to príležitosť osloviť veľký počet klientov z tejto cieľovej skupiny.  Našou snahou je poskytnúť im relevantné informácie o situácii na európskom trhu práce a tak spoluvytvárať podmienky pre kvalifikované rozhodnutie v oblasti voľby budúceho povolania. Snažíme sa poskytnúť mladým komplexné informácie o súčasnom európskom trhu práce a o jeho základných vývojových trendoch. Mladí sa na základe nich môžu zodpovedne rozhodnúť pre správny študijný odbor, ktorý im v budúcnosti prinesie pracovné uplatnenie doma alebo v rámci krajín EÚ/EHP a Švajčiarska.