Prejsť na obsah

EURES Slovensko na veľtrhu vzdelávania ProEduco

Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO má v Košiciach dlhoročnú tradíciu. Primárne sa tento veľtrh zameriava na ponuku vzdelávania a uplatnenia sa absolventov základných, stredných a vysokých škôl na trhu práce a každoročne ponúka priestor niekoľkým desiatkam vystavovateľov, predovšetkým školám, vzdelávacím inštitúciám a medzinárodným organizáciám. Na 9. ročníku veľtrhu v dňoch 24. – 26.11.2015 sa v priestoroch Spoločenského pavilónu v Košiciach prezentovalo viac ako 80 inštitúcií, vrátane siete EURES Slovensko, ktorá sa pravidelne zúčastňuje tohto veľtrhu. Aj tento rok EURES poradcovia v samostatnom výstavnom stánku ponúkali mladým ľuďom  informácie o službách, ktoré v oblasti pracovnej mobility sieť EURES poskytuje svojim klientom.  Informácie poskytované EURES poradcami počas troch dní trvania veľtrhu zodpovedali potrebám cieľovej skupiny, ktorou sú žiaci končiacich ročníkov ZŠ a študenti maturitných ročníkov SŠ. Pre tých, ktorí plánujú pokračovať vo vzdelávaní, vstup na trh práce zatiaľ nie je aktuálnou témou, avšak často si neuvedomujú, že pri rozhodovaní sa o ďalšom smere vzdelávania, je dôležité zohľadniť aj potreby slovenského a európskeho trhu práce. Dôležitá je nielen aktuálna situácia, ale aj očakávaný vývoj trhu práce v nasledujúcich rokoch. Sieť EURES im tieto dôležité informácie vie poskytnúť. Niektorí zo študentov, predovšetkým tí, ktorí sú jazykovo dobre vybavení, uvažujú o štúdiu v iných európskych krajinách a EURES im môže pomôcť informáciami aj v tejto oblasti. Študentov končiacich ročníkov, ktorých v blízkej budúcnosti čaká vstup na trh práce, zaujala nielen možnosť využívania databáz pracovných ponúk európskych zamestnávateľov, ale aj atraktívny projekt Your First EURES Job, ktorého cieľom je podpora pracovnej mobility mladých ľudí v Európe formou zaujímavých finančných stimulov. Veľtrh Pro Educo každoročne navštevujú tisíce žiakov a študentov z Košíc a Košického regiónu a sieť EURES Slovensko tak má možnosť osloviť počas troch dní konania veľtrhu veľký počet klientov z tejto cieľovej skupiny.  Našou snahou je poskytnúť im relevantné informácie o situácii na európskom trhu práce a tak spoluvytvárať podmienky pre kvalifikované rozhodnutie v oblasti voľby budúceho povolania. Sieť EURES sa snaží poskytnúť mladým komplexné informácie o súčasnom európskom trhu práce a o jeho základných vývojových trendoch, aby sa mladí ľudia mohli zodpovedne rozhodnúť pre správny študijný odbor, ktorý im v budúcnosti prinesie pracovné uplatnenie doma alebo v rámci krajín EÚ/EHP a Švajčiarska.