Prejsť na obsah

10. ročník Dňa kariéry TUKE

Na 10. ročníku podujatia Deň kariéry TUKE sa v priestoroch Technickej Univerzity v Košiciach už tradične prezentovala aj sieť EURES. Študentom sme poskytovali informácie o službách siete EURES a ponúkli im pomoc pri hľadaní pracovného uplatnenia v krajinách EÚ/EHP po ukončení štúdia.

Mnohých zaujal projekt pracovnej mobility mladých Your First EURES Job (YfEj). Európska únia prostredníctvom neho ponúka pomoc mladým vo veku 18 – 35 rokov. Môžu si nájsť pracovné uplatnenie v niektorej z krajín EÚ/EHP a zároveň získať zaujímavé finančné príspevky pri vycestovaní na výberový pohovor alebo presťahovaní sa za prácou do inej európskej krajiny.

Pozvanie na Deň kariéry TUKE prijal aj zástupca ZAV – Bundesagentür für Arbeit, pán Markus Skrbina. Markus aktívne spolupracuje s nemeckými zamestnávateľmi pri nábore pracovných síl v oblasti techniky, IT a inžinierstva. Bola to jeho druhá návšteva univerzity. Záujemcom o prácu v Nemecku poskytol zaujímavé informácie týkajúce sa životných a pracovných podmienok v jeho krajine. Poradil im, kde hľadať pracovné ponuky a informoval ich o požiadavkách nemeckých zamestnávateľov na uchádzačov.

Podujatie na TUKE navštívili stovky študentov rôznych fakúlt. Tí, ktorí už uvažujú nad svojou budúcnosťou po skončení štúdia, ocenili informácie o sieti EURES, ktorá im pri hľadaní pracovného uplatnenia v krajinách EÚ/EHP môže pomôcť.