Prejsť na obsah

EURES Slovensko ako partner Kariéra EXPO 2024 Košice

Sieť EURES Slovensko bola už po tretíkrát partnerom kariérneho podujatia organizovaného portálom Kariéra.sk. Pod názvom Kariéra EXPO sa realizoval v  priestoroch Spoločenského pavilónu v Košiciach. Aj tento rok sme návštevníkom veľtrhu priniesli bohatú  a rôznorodú ponuku pracovných príležitostí, ktoré ponúka európsky trh práce. Stánok siete EURES Slovensko navštívilo viac ako 450 záujemcov o prácu v zahraničí. EURES poradcovia im poskytli informácie o bezplatných službách v oblasti pracovnej mobility v Európe, voľných pracovných miestach, ale aj množstvo rád a odporúčaní užitočných pri hľadaní práce.

Čo záujemcovia o prácu v zahraničí hľadali v stánku EURES Slovensko?

Záujem návštevníkov reflektoval ich vek, vzdelanostnú úroveň, jazykové kompetencie,  profesionálne zameranie a doterajšiu pracovnú trajektóriu. Mal široký rozsah od manuálnej práce v oblasti stavebníctva cez výrobu alebo práce v skladoch až po vysoko špecializované profesie a vedeckovýskumnú činnosť. Najväčší záujem sme tak, ako po minulé roky zaznamenali o prácu v anglicky hovoriacich krajinách, ale aj v Rakúsku a Nemecku. Študenti sa živo zaujímali o sezónne práce , dobrovoľníctvo alebo stáže. Okrem komplexného EURES poradenstva sme všetkým jazykovo a odborne pripraveným kandidátom poskytli informácie o  Európskom úrade pre výber pracovníkov (EPSO). Návštevníkom sme prezentovali možnosti pracovného uplatnenia v rôznych európskych inštitúciách.

Ako EURES prispieva k uľahčeniu európskej pracovnej mobility?

Mimoriadnu pozornosť návštevníkov stánku siete EURES Slovensko upútal aj projekt finančnej podpory pracovnej mobility TMS, ktorý ponúka rôzne finančné príspevky. Úspešní uchádzači o prácu v krajinách EÚ/EHP alebo Švajčiarska môžu požiadať o refundáciu nákladov súvisiacich s cestou na pracovný pohovor alebo presťahovanie do inej krajiny, či získať preplatenie jazykových kurzov potrebných pre zlepšenie komunikačných zručností v úradnom jazyku cieľovej krajiny.

Plánujete návštevu veľtrhu práce? Myslíte si, že sa tam stačí len tak objaviť?

Na to, aby ste z návštevy takéhoto podujatia vyťažili maximum a zároveň múdro využili svoj čas, je dobré vopred sa pripraviť. Ako skonštatoval už  Louis Pasteur: „Šťastie praje pripraveným.“

Skvelú a inšpirujúcu atmosféru podujatia vám priblížime aj prostredníctvom našej fotogalérie.


Prílohy: