Prejsť na obsah

Kam po strednej

EURES poradcovia sa stretli so študentmi stredných škôl na podujatiach Kam po strednej. Burzy určené stredoškolákom boli organizované Národným kariérnym centrom. Uskutočnili sa v troch mestách, a to v Žiline (1.2.2018), Prešove (7.2.2018) a v Košiciach (8.2.2018).

V týchto dňoch riešia mnohí študenti otázku kam po strednej alebo kam na vysokú. Aby pri rozhodovaní o ďalšom štúdiu urobili správne rozhodnutie, potrebujú mať dostatok kvalifikovaných informácií. Rozhodnutie, ktoré urobia, ovplyvní celý ich život. Poskytli sme im preto rady, ponúkli pomoc a množstvo informácií o tom, čo EÚ mladým Európanom ponúka. Študenti môžu v našich databázach vyhľadávať zaujímavé pracovné príležitosti v Európe a aj počas štúdia získavať skúsenosti na rôznych brigádach.

Sieť EURES ponúka mladým ľuďom množstvo dôležitých informácií a rád na svojom portáli v sekcii Mladí. Nájdu v nej informácie o možnostiach štúdia v Európe, rôznych mobilitných programoch ale aj o dobrovoľníctve. To môže byť neoceniteľnou skúsenosťou, ktorá im môže pomôcť nielen získať nové zručnosti ale aj pri uplatnení sa na pracovnom trhu v budúcnosti.

Atmosféru na burzách Kam po strednej vám priblíži galéria fotografií.