Prejsť na obsah

EURES na festivale Pohoda 2016

Aj tento rok sa sieť EURES Slovensko stala súčasťou a jedným z partnerov najväčšieho hudobného festivalu na Slovensku – festivalu Pohoda 2016. Keďže sa na tomto festivale v dňoch 7.- 9. júla 2016 stretlo takmer 30 000 návštevníkov z radov všetkých vekových kategórií, nemohli sme tu chýbať ani my.

V stánku siete EURES sme poskytovali informácie o pracovnom trhu a životných a pracovných podmienkach v krajinách EÚ. Mnoho z návštevníkov festivalu nás už poznalo. Niektorí boli milo prekvapení z pestrej škály služieb, ktorú ponúka naša sieť. V tomto roku sa v našom stánku zastavili najmä mladí ľudia so záujmom pracovať v krajinách EÚ a EHP. Najviac sa zaujímali o Rakúsko, Nemecko, Veľká Británia ale i krajiny Škandinávie. Informovali sme ich o tom, akým spôsobom sa môžu o prácu v týchto krajinách uchádzať.

Návštevníci stánku sa zapojili do našich náučno-vtipných súťaží a kvízov súvisiacich s Európskou Úniou. Využili tiež možnosť zapojiť sa do zlosovania o zaujímavé propagačné materiály EURES. Každý večer prebehlo zlosovanie. Traja šťastní výhercovia si odniesli balíček. Obsahoval 32 GB USB kľúč, hrnček, písacie potreby a informačné materiály s naším logom. Prevzatie výherných balíčkov a ďalšie momenty z účasti siete EURES na festivale Pohoda 2016 si môžete prezrieť v našej galérii.