Prejsť na obsah

EURES na festivale Bažant Pohoda 2014

V dňoch  10.- 12.7.2014 prebiehal v Trenčíne 18. ročník hudobného  festivalu Bažant Pohoda, ktorého sa zúčastnila aj sieť EURES Slovensko. Festivalu sa zúčastnilo okolo 30.000 návštevníkov, z ktorých mnohí tvoria cieľovú skupinu siete EURES. Našou úlohou bolo poskytnúť návštevníkom festivalu informácie o fungovaní siete EURES, o našich službách a zamerali sme sa aj na celkovú propagáciu siete EURES, v rámci ktorej sme poskytovali záujemcom informačné a propagačné materiály. Sieť EURES bola súčasťou stanu Mládež v pohybe, ktorý zastrešovala Iniciatíva Európskej únie pod rovnakým názvom v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku spolu s ostatnými európskymi sieťami a organizáciami. Zúčastnení boli okrem našej siete aj organizácie: IUVENTA, SAAIC, Erasmus + , EURAXESS, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Creative Europe Desk Slovensko. Každý deň až do 18.00 hod. sme poskytovali informácie o sieti EURES, o národnom a európskom portály siete EURES, o životných a pracovných podmienkach v krajinách EÚ/EHP a o možnostiach zamestnať sa a študovať v uvedených krajinách. Počas festivalu sme dostali 2x možnosť prezentovať sa pred publikom a formu prezentácie siete EURES sme prispôsobili mladému návštevníkovi. Prezentácia bola spojená s workshopom, v rámci ktorého sme návštevníkom pripravili kvíz s otázkami o sieti EURES a účastníci s najvyšším počtom získaných bodov dostali hodnotné propagačné materiály. Celkovo stan Európa navštívilo počas troch dní viac ako 900 návštevníkov a  osobne sme hovorili približne so 180 klientmi. Naša účasť na festivale Bažant Pohoda 2014 splnila svoj účel. Na jednom mieste sa stretli rôzne európske organizácie a inštitúcie s cieľom ponúknuť obrovskému množstvu potenciálnych klientov informácie o možnostiach zamestnania, vzdelávania, stážach, štúdiu a dobrovoľníctve v krajinách Európskej únie. Pre záujemcov sa tak naskytla vynikajúca príležitosť získať tieto informácie pod „jednou strechou”.

Renáta Mésárošová, MBA
EURES poradca ÚPSVaR Trenčín