Prejsť na obsah

Dni kariéry na košických univerzitách

V priestoroch Technickej Univerzity v Košiciach sa dňa 18.10.2017 uskutočnil 12. ročník podujatia Deň kariéry. Bol určený študentom všetkých fakúlt tejto univerzity. Celkom 17 vystavovateľov, vrátane siete EURES Slovensko, sa v priestoroch Univerzitnej knižnice stretlo s niekoľkými stovkami študentov. Budúci absolventi sa zaujímali o možnosti pracovného uplatnenia po skončení štúdia, ale aj o príležitosti letných brigád, stáží, či štúdia v iných európskych krajinách.
Na pôde Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach pripravilo Národné kariérne centrum podujatie Deň kariéry dňa 25.10.2017. Bol určený študentom cudzích jazykov na Filozofickej fakulte a sieť EURES Slovensko bola jedným z účastníkov tohto podujatia. So študentmi sme hovorili o ich možnostiach pracovného uplatnenia v krajinách EÚ/EHP po skončení štúdia, predstavili sme im projekt Your First EURES Job a hovorili sme aj o ďalších možnostiach realizácie mladých ľudí v Európe, napr. formou dobrovoľníckej práce.