Prejsť na obsah

Desať najväčších chýb, ktorými môžete pokaziť pohovor

Idete na výberový pohovor? Nedopusťte sa na ňom žiadnej z desiatich najčastejších chýb, ktorými by ste ho mohli pokaziť. Viete, o ktoré chyby ide? Ak nie, prečítajte si článok. Ponúkame rady a tipy, ako sa najčastejším chýbam na pohovore vyhnúť.

Nepokazte to …

Poznáte desať najčastejších chýb, ktorými môžete pokaziť pohovor? Ponúkame vám rady a tipy, ako sa im vyhnúť.

Neskorým príchodom

Podrobne si zistite, kam idete a ako sa tam dostanete. Vyskúšajte si vopred, koľko času vám zaberie cesta. V deň D si doprajte 30 minút navyše, ak by ste sa vyskytli nejaké komplikácie na ceste alebo neočakávané oneskorenia. Pokiaľ sa z nejakého dôvodu zdržíte, informujte o tom náborára/personalistu včas.

Nevhodným oblečením

To, aké oblečenie je vhodné, sa odvíja od konkrétnej pracovnej pozície. Preto sa informujte u niekoho, ktorý pracuje v rovnakej oblasti. Ak si nie ste napriek dobrej rade istý, skúste niečo formálnejšieho – oblek alebo tmavé nohavice (sukňu) s košeľou alebo blúzkou. Vyvarujte sa však najčastejších chýb pri výbere oblečenia a úprave na pohovor.

Nepripravenosťou

Svoj životopis musíte dôkladne ovládať. Pracovné kompetencie najlepšie odprezentujete na relevantných príkladoch z vašej predchádzajúcej praxe. Zistite si vopred o zamestnávateľovi čo najviac informácií. Oboznámte sa s popisom práce. Urobte si poznámky, ktoré schopnosti a silné stránky môžete na tejto pozícii využiť.

Klamaním

Každá lož, či už to sú veľké nafúknuté klamstvá o tom, čo ste dosiahli, alebo len drobné klamstvá o vašich schopnostiach či vedomostiach, vám podrazí nohy. Náborár vás dokáže veľmi ľahko odhaliť pomocou niekoľkých dobre položených otázok.

Kritizovaním vášho súčasného alebo predchádzajúceho zamestnávateľa

Je samozrejme na mieste hovoriť o tom, čo by ste chceli dosiahnuť a prečo je to nemožné vo vašom súčasnom zamestnaní. Nikdy však neohovárajte svojho predchádzajúceho zamestnávateľa. Mohlo by to na manažéra pôsobiť tak, že ste problémoví a že s vami nie je ľahká spolupráca.

Kritizovaním spoločnosti, do ktorej idete na pohovor

Náborári sa často pýtajú kandidátov, či majú nejaké nápady, čo by sa dalo v spoločnosti vylepšiť. Mali by ste predostrieť jeden alebo dva príklady, odpovedajte však v úctivej rovine. Človek, ktorý s vami robí pohovor, môže byť osobne zodpovedný za marketingovú kampaň, za obedové menu alebo za nástenku, do ktorej ste sa práve s takou vervou navážali.

Parafrázovaním príručiek

Prejavte svoju povahu. Skúste byť otvorení a úprimní, čo sa týka vašich schopností a silných stránok; uveďte konkrétne príklady, kedy ste ich naposledy využili. To je rozhodne účinnejší presvedčovací prostriedok ako opakovanie obohraných fráz z kníh ako napríklad “Som skutočný človek do nepohody, mám rád prácu v kolektíve”.

Arogantným alebo hrubým vystupovaním

Ukážte, že ste sebavedomý, ale neskĺznite do arogancie. Starostlivo počúvajte náborára, neprerušujte ho a nepokúšajte sa za každú cenu vtipkovať. Nehovorte nič, čo by mohlo pôsobiť útočne.

Mlčaním

Keď sa na konci pohovoru spýtate na pár otázok, náborový manažér zaregistruje, že ste sebavedomý, kriticky a tvorivo mysliaci. Zároveň tým dáte najavo, že vás ponúkaná pozícia zaujíma. Niektoré zo záložných otázok sa môžu týkať toho, aké vzdelávanie zamestnávateľ ponúka, aká firemná kultúra vládne na pracovisku, alebo aké kariérne príležitosti sú k dispozícii.

Nervozitou

To je pravdepodobne najtvrdší oriešok. Pohovor prebudí nervozitu asi u každého, ale existujú techniky, ako môžete udržať svoje nervy na uzde. Pozrite sa na relaxačné techniky napríklad na internete.