Prejsť na obsah

Desať najväčších chýb, ktorých sa môžete na pohovore dopustiť

Blahoželáme! Váš životopis splnil svoj účel a boli ste pozvaní na pohovor.

Nepokazte to …

Čomu sa vyhnúť na pracovnom pohovore - neskorý príchod

Neskorým príchodom

Podrobne si zistite, kam idete a ako sa tam dostanete. Ak je to možné, vyskúšajte si,koľko času vám zaberie cesta. V deň D si doprajte 30 minút navyše, ak by ste sa vyskytli nejaké komplikácie na ceste alebo neočakávané oneskorenia. Pokiaľ sa z nejakého dôvodu zdržíte, informujte o tom náborára/personalistu včas.

Nevhodným oblečením

To, aké oblečenie je vhodné, sa odvíja od konkrétnej pracovnej pozície. Preto sa informujte u niekoho, ktorý pracuje v rovnakej oblasti. Ak si nie napriek dobrej rade istý,skúste niečo formálnejšieho – oblek alebo tmavé nohavice (sukňu) s košeľou alebo blúzkou.

Nepripravenosťou

Svoj životopis musíte dôkladne ovládať.Ak máte na pohovore preukázať svoje pracovné kompetencie, pripravte si relevantné príklady. V predstihu si „vygooglite“ zamestnávateľa, oboznámte sa s popisom práce a urobte si poznámky, ktoré schopnosti a silné stránky vám môžu byť v tejto pozícii užitočné.

Klamaním

Každá lož, či už to sú veľké nafúknuté klamstvá o tom, čo ste dosiahli, alebo len drobné klamstvá o vašich schopnostiach či vedomostiach, vám podrazí nohy. Náborár vás dokáže veľmi ľahko odhaliť pomocou niekoľkých dobre položených otázok.

Kritizovaním vášho súčasného alebo predchádzajúceho zamestnávateľa

Je samozrejme na mieste hovoriť o tom, čo by ste chceli dosiahnuť a prečo je to nemožné vo vašom súčasnom zamestnaní. Nikdy však neohovárajte svojho predchádzajúceho zamestnávateľa. Mohlo by to na manažéra pôsobiť tak, že ste problémoví a že s vami nie je ľahká spolupráca.

Kritizovaním spoločnosti, do ktorej idete na pohovor

Náborári sa často pýtajú kandidátov, či majú nejaké nápady, čo by sa dalo v spoločnosti vylepšiť. Mali by ste predostrieť jeden alebo dva príklady, odpovedajte však v úctivej rovine. Človek, ktorý s vami robí pohovor, môže byť osobne zodpovedný za marketingovú kampaň, za obedové menu alebo za nástenku, do ktorej ste sa práve s takou vervou navážali.

Parafrázovaním príručiek

Je dôležité, aby sa pri pohovore prejavila vaše povaha. Skúste byť otvorení a úprimní, čo sa týka vašich schopností a silných stránok; uveďte konkrétne príklady, kedy ste ich naposledy využili. To je rozhodne účinnejší presvedčovací prostriedok ako opakovanie obohraných fráz z kníh ako napríklad „Som skutočný človek do nepohody, mám rád prácu v kolektíve“.

Arogantným alebo hrubým vystupovaním

Ukážte, že ste sebavedomý, ale neskĺznite do arogancie. Starostlivo počúvajte náborára, neprerušujte ho a nepokúšajte sa za každú cenu vtipkovať. Nehovorte nič, čo by mohlo pôsobiť útočne.

Mlčaním

Keď sa na konci pohovoru spýtate na pár otázok, náborový manažér zaregistruje, že ste sebavedomý, premýšľajúci a že vás ponúkaná pozícia zaujíma. Niektoré zo záložných otázok sa môžu týkať toho, aké vzdelávanie zamestnávateľ ponúka, aká firemná kultúra vládne na pracovisku, alebo aké kariérne príležitosti sú k dispozícii.

Nervozitou

To je pravdepodobne najtvrdší oriešok. Pohovor prebudí nervozitu asi u každého, ale existujú techniky, ako môžete udržať svoje nervy na uzde. Pozrite sa na relaxačné techniky napríklad na internete.

Potrebujete poradiť alebo pomôcť? Kontaktujte EURES poradcu.

Sledujte stránku siete EURES Slovensko a naše sociálne siete.