Prejsť na obsah

Deň kariéry UPJŠ

25. apríla 2017 sa na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uskutočnil nultý ročník podujatia – Deň kariéry 2017. Pre študentov univerzity ho pripravilo Univerzitné poradenské centrum UNIPOC a sieť EURES Slovensko bola jedným z 23 vystavovateľov. Zástupcovia spoločností, ktoré sa na podujatí prezentovali, začali Deň kariéry 2017 pracovnými raňajkami za účasti rektora UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. a riaditeľky Univerzitného poradenského centra UNIPOC Mgr. Veroniky Zibrinyiovej, PhD. Predstavitelia UPJŠ prezentovali zúčastneným možnosti štúdia a uplatnenia budúcich absolventov univerzity, rovnako aj možnosti spolupráce a školení, ktoré pre širokú verejnosť ponúka Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov UPJŠ v Košiciach. Na Dni kariéry UPJŠ sa predstavili zástupcovia zamestnávateľov, ktorí prezentovali svoje spoločnosti, voľné pracovné pozície či stáže. Študenti mali možnosť nadviazať kontakty s potenciálnymi zamestnávateľmi a získať tak informácie o aktuálnych požiadavkách pracovného trhu. Sieť EURES Slovensko ponúkla študentom UPJŠ informácie o Európskom trhu práce a o možnostiach pracovného uplatnenia v rámci krajín EÚ/EHP.
Brožúra z Dňa kariéry UPJŠ