Prejsť na obsah

Deň Európy 2023 v Košiciach, Bratislave, Lučenci a Žiline

V dnešnej dobe je mimoriadne potrebné pripomínať dôležitosť nášho členstva v európskom spoločenstve a upozorňovať na výhody, ktoré nám prináša. Deň Európy má preto nielen symbolický, ale aj edukatívny význam. Sieť EURES Slovensko sa aj tento rok aktívne zapojila do podujatí organizovaných v Košiciach, Bratislave, Lučenci a Žiline.

Košice – Oslavy Dňa Európy 5. mája 2023 v Košiciach zorganizovala kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku. Niesli sa v duchu hesla Demokracia v praxi. Pre návštevníkov bol pripravený bohatý program – prednášky, diskusie a večerná talkshow s Janom Gorduličom. V Európskej dedinke vytvorenej pred kinom Úsmev mali návštevníci príležitosť spoznať viaceré európske inštitúcie, vrátane siete EURES Slovensko.

Poslaním siete EURES je podpora pracovnej mobility v krajinách EÚ/EHP. Návštevníci stánku, prevažne študenti stredných škôl, mohli vyjadriť svoje túžby a ciele týkajúce sa pracovného uplatnenia netradičným spôsobom. Svoje vysnívané povolanie napísali na lístok, ktorý následne pripli na mapu Európy, priamo na krajinu, v ktorej by v budúcnosti chceli pracovať. Budúci lekári, psychiatri, diplomati, právnici, modelky, učiteľky, ekonómovia, vojaci, majitelia kaviarní ale aj spisovatelia prejavili záujem o prácu nielen na Slovensku ale aj v krajinách ako Nemecko, Španielsko, Česko, Švajčiarsko, Dánsko, Švédsko, Francúzsko…

Bratislava  – DEŇ EURÓPY s mottom V Európe sme doma sa konal v Bratislave  9. mája v priestoroch Starej tržnice. Diskutujúci hostia s moderátorom Jánom Gorduličom priblížili návštevníkom rôzne témy, ako napr.: čo pre nás robí Európska únia, čo robí Európsky orgán práce (ELA), aké zručnosti potrebujeme v časoch umelej inteligencie, čo robí Európa vo vesmíre,  čo robí Európa pre klímu, čo môžeme urobiť my pre Európu.

V stánku siete EURES sa zastavovali najmä mladí ľudia, študenti stredných, či základných škôl. Neobišli ho však ani starší, ktorí mali záujem oprášiť si vedomosti formou vypĺňania krížoviek. EURES poradcovia poskytli návštevníkom informácie o pracovných príležitostiach v Európe a odpovedali na množstvo špecifických otázok týkajúcich sa európskych krajín. Deň Európy ukončila večerným koncertom Jana Kirschner.