Prejsť na obsah

Cyprus – užitočné internetové stránky

Pracovné portály

Portál verejných služieb zamestnanosti – www.mlsi.gov.cy/dl 
Európsky portál pre pracovnú mobilitu – ec.europa.eu/eures 
Cyperský portál EURES-u – www.eures.gov.cy  
Portál s pracovnými ponukami – www.pescps.dl.mlsi.gov.cy

Stránky vládnych a úradných inštitúcií

Cyperský vládny portál – www.cyprus.gov.cy 
Ministerstvo práce a sociálneho zabezpečenia – www.mlsi.gov.cy 
Úrad pre pracovné vzťahy – www.mlsi.gov.cy/dlr 
Úrad pre sociálne zabezpečenie – www.mlsi.gov.cy/sid 
Ministerstvo pre komunikáciu a prácu – www.mcw.gov.cy 
Ministerstvo zahraničných vecí – www.mfa.gov.cy 
Ministerstvo vzdelávania a kultúry – www.moec.gov.cy
Ministerstvo zdravotníctva – www.moh.gov.cy 
Ministerstvo financií – www.mof.gov.cy

Ekonomika, obchod a podnikanie

Cyperská obchodná komora – www.ccci.org.cy

Všeobecné informácie

Tlačové a informačné centrum – www.moi.gov.cy 
Cyperská turistická organizácia – www.visitcyprus.com
Žlté stránky – www.cytayellowpages.com.cy
Cyperský informáčný portál – www.cyprusnet.com