Prejsť na obsah

Čo po skončení školy?

Skončili ste strednú školu a neviete ako ďalej? Ponúkame vám rady a tipy, ktoré vám môžu pomôcť pri rozhodovaní.

1. Hľadám si prácu

Predtým ako si začnete hľadať prácu, určite si pripravte dobrý životopis. Bohatú ponuku voľných pracovných miest na Slovensku prináša portál www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk, ktorý vám pomôže pri hľadaní pracovnej ponuky zodpovedajúcej vašim schopnostiam a vzdelaniu. Ak uvažujete o práci v zahraničí, odporúčame vám pozrieť si naše webové portály www.eures.sk a www.eures.europa.eu, kde nájdete množstvo pracovných miest do krajín EÚ / EHP a Švajčiarska.

2. Dostal som ponuku práce

Pred uzatvorením pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný oboznámiť zamestnanca s právami a povinnosťami. Pred podpisom zmluvy sa uistite, že spĺňa všetky predpísané náležitosti. Ak budete pracovať na Slovensku, váš  budúci zamestnávateľ vás prihlási do systému sociálneho a zdravotného poistenia a na príslušný daňový úrad. Ak sa rozhodnete pre prácu v zahraničí, zistite si vopred čo najviac o životných a pracovných podmienkach v cieľovej krajine. Taktiež čo všetko musíte urobiť ešte pred odchodom alebo kontaktujte EURES poradcu, aby ste sa vyhli prípadným problémom.

3. Chcem podnikať

V tomto prípade je veľkou výhodou, že budete sám sebe šéfom. Živnosť si otvoríte na odbore živnostenského podnikania okresného úradu v mieste svojho bydliska, resp. v prípade podnikania v zahraničí v príslušnej inštitúcii. Zároveň sa musíte prihlásiť do systému sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia a na príslušnom daňovom úrade.

4. Chcem študovať na vysokej škole

V prípade, že vidíte svoju budúcnosť v profesiách vyžadujúcich vysokoškolský diplom, vyberajte si zameranie svojho štúdia a vysokú školu zodpovedne. Berte do úvahy čo vás baví, aká je možnosť uplatnenia po skončení štúdia a rovnako aj aká je kvalita školy. Ak ste sa už pre štúdium na vysokej škole rozhodli, mali by ste vedieť, že do konca augusta ste podľa zákona stále študentom. Po nástupe na VŠ za vás bude zdravotné poistenie hradiť štát. Rodičia študentov VŠ majú po splnení podmienok naďalej nárok na rodinné prídavky.

5. Hľadám zaujímavé výzvy

Osobnostný a profesionálny rast, získanie zručností pre budúce povolanie a nové kontakty, to všetko vám môže priniesť vykonávanie dobrovoľníckej činnosti. Užitočné informácie vrátane atraktívnych ponúk nájdete na dobrovolnictvo.sk. Spojiť dobrovoľníctvo s cestovaním a spoznávaním nových krajín vám umožní iniciatíva Európskej komisie Európsky zbor solidarity.

Nevyužili ste do 31. augusta žiadnu z hore uvedených možností? Od 1. septembra sa môžete prihlásiť do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce alebo sa stanete dobrovoľne nezamestnaným.

Zdravotné poistenie platí za stredoškolákov štát až do 31.augusta. Evidencia na úrade PSVR je dobrovoľná a sú s ňou spojené určité práva a povinnosti. Zdravotné poistenie počas evidencie na úrade práce platí za vás štát. Ak ste dobrovoľne nezamestnaný, ste povinný si hradiť zdravotné poistenie sám. Pre viac informácii kontaktujte svoju zdravotnú poisťovňu.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky a nejasnosti týkajúce sa sociálneho poistenia, zdravotného poistenia alebo daní, obráťte sa na príslušnú inštitúciu.