Výberový pohovor pre zamestnávateľa Moy Park Ltd., Ballymena, Severné Írsko

 Výberový pohovor pre zamestnávateľa Moy Park Ltd., Ballymena, Severné Írsko

 Práca v hydinárni na 1 mesiac (pred Vianocami)

 na pozície:

 

Kontrolór kvality/Process Controller (ID 4191)

Majster výrobnej linky /Charge hand (ID 4193)

Operátor výroby / Production operative (ID 4194)

 

sa uskutoční dňa 14.10.2016 na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina (Klub práce – prízemie vľavo) o 10:00 h.

 

Informácie k výberovému pohovoru poskytne:

Ing. Iveta Petruňová

+421 41 2440 316

iveta.petrunova@upsvr.gov.sk

www.eures.sk