Your First EURES Job

Hľadáte nových zamestnancov, mladých ľudí  vo veku 18-35 rokov z krajín EÚ/EHP?

 

Zapojte sa do programu pracovnej mobility Your First EURES Job (YFEJ). Ak ste malá alebo stredne veľká spoločnosť s maximálne 250 zamestnancami, môžete požiadať o finančnú podporu na náklady spojené s preškolením a adaptáciou novo prijatých zamestnancov, stážistov alebo učňov.

YFEJ  je program pre mladých uchádzačov a zamestnávateľov z 28 krajín EÚ, Nórska a Islandu.  Uchádzači musia byť štátnymi príslušníkmi a osobami s riadnym pobytom v niektorej z týchto krajín.

 

Cieľom programu je pomôcť:

 

  • mladým ľuďom vo veku do 35 rokov, aby si našli prácu, stáž alebo učňovskú prípravu v inom členskom štáte,
  • zamestnávateľom, aby pre ťažko obsadzované voľné miesta našli ľudí s vhodnými zručnosťami.

Viac informácií o projekte, podmienkach zapojenia sa a kontakty na poskytovateľov služieb zamestnanosti a ich partnerské organizácie, ktoré majú program v ponuke, nájdete na stránke https://ec.europa.eu/eures/public/sk/your-first-eures-job-emp.

 

Pozrite si video tu.