Priemerné a minimálne mzdy v EÚ

 

Zaujíma vás, v ktorej krajine sa koľko zarába?

Priemerná mzda by sa dala zjednodušene charakterizovať ako sumár všetkých platov pracovníkov v danej krajine vydelený počtom týchto pracovníkov. Pri priemerných mzdách však netreba zabúdať na to, že sa jedná o priemerný údaj za všetky profesie v danej krajine. Platy v jednotlivých profesiách od tohto priemeru môžu líšiť v závislosti od kvalifikačných požiadaviek, stupňa náročnosti vykonávanej práce, regionálnych rozdielov a pod. Údaj o priemernej mzde môže poslúžiť migrujúcim pracovníkom lepšia sa zorientovať v platových rozdieloch medzi jednotlivými krajinami. Prehľad o priemerných mzdách v európskych krajinách nájdete na stránke Wikipédie: List of European countries by average wage.

Ak by vás mzdová štatistika v rámci Európy zaujímala podrobnejšie, pozrite si posledné štatistické zisťovania Európskeho štatistického úradu (EUROSTAT) o mzdách a nákladoch na prácu v krajinách EÚ.

Zároveň vám ponúkame aj stručný prehľad - Minimálne mzdy v krajinách EÚ v roku 2020 za mesiac január.

Minimalne mzdy v EU r. 2020Informácia o minimálnej mzde je pri hľadaní práce tiež veľmi dôležitá. Každý pracovník by mal vedieť, aké je v danej krajine minimálne mzdové ohodnotenie za prácu, ktorú bude vykonávať. V tabuľke sú uvedené len krajiny, v ktorých je stanovená minimálna mzda zákonom. V niektorých krajinách ako napríklad Rakúsko, Fínsko, Švédsko a pod., zákon neudáva mzdové minimum na celonárodnej úrovni. V týchto krajinách zvyknú byť stanovené minimálne mzdy pre jednotlivé profesie napríklad v kolektívnych dohodách v rámci organizácie. Bližšie informácie o minimálnych mzdách nájdete priamo na stránke Európskeho štatistického úradu.