Priemerné a minimálne mzdy v EÚ

Ak by ste chceli vedieť, koľko sa zvykne zarábať v tej ktorej krajine, v prvom rade by ste si mali zistiť, aká je tam priemerná mzda. Treba mať však na pamäti, že ide o priemerný údaj za všetky profesie. Platy v jednotlivých profesiách sa môžu líšiť v závislosti od kvalifikačných požiadaviek, stupňa náročnosti vykonávanej práce, regionálnych rozdielov a pod. Informácia o priemernej mzde môže poslúžiť migrujúcim pracovníkom lepšie sa zorientovať v platových rozdieloch medzi jednotlivými štátmi. Nasledujúci článok ponúka takýto prehľad priemerných platov v európskych krajinách.

Ak by vás mzdová štatistika v rámci Európy zaujímala podrobnejšie, pozrite si posledné štatistické zisťovania EUROSTATu o mzdách a nákladoch na prácu.


V nasledujúcej tabuľke vám prinášame stručný prehľad minimálnych miezd v krajinách EÚ v roku 2020 za mesiac január.

Prehľad najnižších zárobkov v Európe za mesiac január 2020.Táto informácia je pri hľadaní práce tiež veľmi dôležitá. Každý pracovník by mal vedieť, aké je minimálne ohodnotenie za prácu, ktorú bude vykonávať. V tabuľke sú uvedené len krajiny, v ktorých je toto minimum stanovené zákonom. Podrobnejšie štatistické zisťovania v takomto prípade môžete nájsť na stránke Európskeho štatistického úradu. V štátoch ako Rakúsko, Fínsko, Švédsko, Dánsko, Nórsko a Cyprus ho zákon na celonárodnej úrovni neuvádza. V takýchto prípadoch zvyknú byť stanovené minimálne zárobky pre jednotlivé profesie v kolektívnych zmluvách. V Rakúsku je pre všetky sektory mesačné minimum na úrovni 1500 EUR. Keďže v praxi v zmysle kolektívnych zmlúv dostávajú zamestnanci 14 mesačných platov, v skutočnosti je to teda 1750 EUR. Vo Fínsku sa napríklad na základe dohody medzi odborovým zväzom PAM a zamestnávateľskou asociáciou MaRa najnižšie platové stupne u zamestnancov v hotelových a reštauračných službách pohybujú od 1632 EUR do 2065 EUR. V tomto sektore sa minimálna hodinová mzda v Dánsku pohybuje od 125 DKK do 175 DKK, čo predstavuje príjem od 2483 EUR do 3477 EUR. 

V októbri 2020 Európska komisia predstavila návrh smernice o výške primeranej minimálnej mzdy, ktorá by mala všetkým európskym pracovníkom zabezpečiť vhodné podmienky pre dôstojný život. Podľa EK takéto opatrenie prinesie aj ďalšie výhody, ako napríklad zníženie chudoby, zvýšenie produktivity a pod. Viac informácií sa dočítate v brožúre EK.


Aktualizované: 18.11.2020