Vaše práva v oblasti sociálneho zabezpečenia v krajinách EÚ/EHP a Švajčiarska

Na stránke Európskej komisie v časti Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie nájdete informácie o vašich právach na dôchodok, o podpore v nezamestnanosti, rodinných prídavkoch a iných právach sociálneho zabezpečenia v konkrétnej krajine.