Europe Direct

Akých práv sa môžem dožadovať? O aký grant EÚ sa môže uchádzať moja organizácia? Odpovede na tieto a ďalšie otázky vám poskytne informačná služba Europe Direct.

Informačná sieť Europe Direct pokrýva územie celej EÚ. Pozostáva z informačných kancelárií – 480 informačných centier EÚ, ktoré sa špecializujú na komunikačné služby, poskytovanie zdrojov informácií a na pomoc pri zabezpečovaní prednášateľov v rámci organizácie podujatí. Poskytujú všeobecné informácie o EÚ a vybavujú otázky zo strany verejnosti osobne alebo prostredníctvom telefónu/e-mailu.

 

Ponuka Europe Direct:

               centrálna informačná služba dostupná telefonicky a cez internet

               miestne informačné centrá vo všetkých členských štátoch EÚ poskytujúce    
                informácie prispôsobené miestnym potrebám

 
Centrálna informačná služba

Zavolajte nám alebo nám pošlite e-mail v akomkoľvek úradnom jazyku EÚ a získajte:

·         okamžitú odpoveď na všeobecné otázky o EÚ

·         odporúčania na najlepšie zdroje informácií/rád a kontakty (na úrovni EÚ alebo miestnej úrovni)

·         informácie o vašich právach a príležitostiach ako občana EÚ a o tom, ako ich využiť v praxi (ako získať povolenie na pobyt alebo uznanie kvalifikácie v inom členskom štáte EÚ, ako podať sťažnosť na škodlivé výrobky atď.)

·         ďalšie špecializované informácie (ak sa uplatňujú)

·         bezplatné doručenie niektorých publikácií EÚ poštou

V prípade, že vám orientácia na webovej lokalite Európskej únie spôsobuje ťažkosti, pracovníci Europe Direct vám cez internetové diskusné fórum pomôžu vyhľadať:

·         jednotlivé dokumenty EÚ (právne predpisy, publikácie, tlačové správy atď.)

·         informačné listy, štatistiky, pracovné dokumenty atď. viažuce sa na špecifické politiky EÚ

·         informácie o európskej integrácii, histórii, symboloch, inštitúciách atď.

Europe Direct neponúka:

·         riešenie problémov – nemôžeme prijímať alebo posielať ďalej vaše sťažnosti (môžeme vám však poradiť na koho sa obrátiť)

·         vyjadrenia k určitým politikám alebo stanoviskám EÚ

·         právne poradenstvo (interpretácia právnych predpisov EÚ)


Miestne informačné služby

Sieť informačných centier, dokumentačných centier a konferenčných prednášateľov vo všetkých členských štátoch EÚ.

Obráťte sa na vaše miestne informačné centrum Europe Direct v akomkoľvek úradnom jazyku EÚ a získajte:

·         odpovede na otázky o vašich právach občana EÚ, o fondoch a pod.

·         pozvánky na miestne informačné/kontaktné podujatia o EÚ

·         dokumenty a publikácie EÚ

·         odporúčania na zdroje informácií

·         kontakty na príslušné organizácie

Čo je to informačné centrum Europe Direct?

Zúčastnite sa na informačných podujatiach o EÚ vo vašej krajine

Obráťte sa na najbližšie európske dokumentačné centrum a získajte:

Čo je to európske dokumentačné centrum?


Podrobné informácie o sieti a službách Europe Direct nájdete na webovej stránke  http://europa.eu/europedirect/index_sk.htm.


Spojíte sa s nami cez:

Telefón

00 800 6 7 8 9 10 11
– z celej EÚ
– v pracovných dňoch od 09.00 do 18.00 SEČ
– v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ.


E-mail

Odpoveď zasielame do troch pracovných dní (v priemere) – spracovanie zložitejších otázok však môže trvať dlhšie.

                   Pošlite nám e-mail
                  
Ako funguje e-mailová služba?

Vo vašej krajine

Navštívte, zavolajte alebo pošlite e-mail najbližšiemu centru Europe Direct a získajte informácie alebo sa zúčastnite na miestnych informačných aktivitách.

             Nájdite vaše najbližšie centrum Europe Direct
            
Nájdite informácie o podujatiach EÚ vo vašej blízkosti
            
Poskytované služby

Informácie on-line

Ak potrebujete poradiť, kde hľadať špecifické informácie na webových stránkach Európskej únie, využite službu internetového diskusného fóra (web chat) v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku (počas pracovných dní, od 9.00 do 18.00 SEČ).

              Prihlásiť sa do internetového diskusného fóra
             
Ako funguje internetové diskusné fórum?