Vzory životopisov a praktické rady pri ich zostavovaní

Je veľa možností, ako napísať dobrý životopis a jednou z nich je Europass. Využiť však môžete aj niektorý z formulárov bežne dostupných na internetových stránkach. V prílohe článku vám ponúkame tiež konkrétne príklady (Word verzia) v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku, ktoré si môžete stiahnuť a upraviť podľa potreby.

A ešte niekoľko praktických rád pri jeho tvorbe:

 

Pozrite sa na životopis očami zamestnávateľa 

Prakticke rady pri zostavovani zivotopisu

Dôležitá je úprava

Dajte si záležať na formálnej úprave svojho životopisu, vyhýbajte sa gramatickým chybám a frázam, koncentrujte sa na to podstatné. Životopis musí byť stručný (1-3 strany A4).

 

Prehľadnosť informácií

Pri odosielaní životopisu mailom uveďte v názve súboru vaše meno. Po otvorení životopisu musia byť zreteľné kapitoly, nadpisy, roky a postupnosť údajov. Treba mať na zreteli, že vizuálnou formou získavame najviac informácií a najlepšie sa orientujeme.

 

Prispôsobte životopis pracovnej pozícii

Neposielajte rovnaký životopis všetkým zamestnávateľom, vždy ho prispôsobte konkrétnym požiadavkám pracovnej pozície, dáte tak najavo ozajstný záujem. Zvýraznite svoje potenciálne výhody. Ak sú vaše pracovné skúsenosti zatiaľ menej bohaté, zamerajte sa na pracovné miesta, ktoré ste absolvovali počas štúdia alebo školení.

 

Pridržiavajte sa štruktúry, vyjadrujte sa stručne a jasne

Váš profil musí byť perspektívnemu zamestnávateľovi zrejmý už po niekoľkých sekundách čítania. Dodržujte štruktúru, používajte krátke vety,  zamerajte sa na podstatné aspekty vo vašom pracovnom a tréningovom procese, vysvetlite prerušenia štúdia alebo kariéry.

 

Správnosť osobných údajov

Uveďte krajinu vášho bydliska, telefónne číslo i s predvoľbou krajiny, kde sa nachádzate a svoju korektnú e-mailovú adresu (odporúčame používanie e-mailovej adresy obsahujúcej vaše meno a priezvisko, nie prezývku a pod.).

Takto áno: jozef.uchá[email protected]

Takto nie: [email protected]

 

Štúdium 

- zaznamenáva dosiahnuté vzdelanie. Odporúča sa nepoužívať skratky a preložiť do cudzieho jazyka aj názov školy.

Takto áno: 1980 -1984 Secondary technical school in Tornala

Takto nie: 1980 – 1984 SPŠ Tornaľa

Uveďte odbor štúdia a špecializáciu, ako i dosiahnuté vzdelanie, či už bez maturity, s maturitou alebo štátnou záverečnou skúškou.

 

Jazykové znalosti

Uveďte úroveň cudzieho jazyka, ktorý ovládate. Snažte sa byť objektívni, ak si nie ste istí, otestujte sa na internete. Ak uvediete znalosť jazyka na komunikatívnej úrovni, musíte byť schopní verbálne komunikovať. Osvojte si odbornú terminológiu v oblasti, kde sa uchádzate o zamestnanie.

 

Záujmy 

Názory na uvedenie „hobbies“ sú rôzne. Niektorí zamestnávatelia ich párujú s pracovnou pozíciou, o ktorú sa uchádzate. Pohľady na osobné záujmy sa v jednotlivých krajinách líšia. Napr. v Škandinávii je to dôležitý údaj. Ak máte hobby, ktoré vyžaduje sústredenie, energiu a nasadenie, určite budete zodpovedným pracovníkom. Podľa druhu záujmu dedukujú vaše povahové vlastnosti a posudzujú, či sú vhodné na danú prácu. Preto je veľmi dôležité oboznámiť sa s kultúrou krajiny vopred. Netýka sa to len zostavenia vášho životopisu, ale i vystupovania na pohovore, obliekania do práce a správania ľudí.

 

Dajte si životopis skontrolovať treťou osobou

Povie vám, či je dokument zrozumiteľný a či je jeho obsah jasný.

 

Do životopisu nepatria

informácie o vašom rodinnom stave, o sexuálnej orientácii, o náboženskom presvedčení, o vašom pôvode, rase, národnosti, váš zdravotný stav, či ste tehotná alebo vaše súkromné informácie (číslo kreditky, rodné číslo...)

 

ÁNO alebo NIE?

Fotografia

Ak ju zamestnávateľ žiada, priložte ju. Inak je to na vašom zvážení. Ale pozor! Dbajte na to, aby nebola provokatívna alebo vulgárna.

Originalita

Vytrhne vás z davu, ale nepreháňajte to s ňou, aby nemala opačný účinok. Ak si pozícia vyžaduje umelecké schopnosti alebo vizuálne vnímanie uchádzača, kreativita je na mieste.

 

 vzor zivotopisu    Curriculum vitae vzor    zivotopis vzor    zivotopis

 

NEZABUDNITE!

Pozorne si prečítajte pracovnú ponuku a k životopisu priložte všetky zamestnávateľom požadované dokumenty (motivačný list, certifikáty, osvedčenia).

Nezabudnite priložiť Súhlas so spracovaním osobných údajov.


Prílohy: