Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia

Pokiaľ uvažujete o práci v inej Európskej krajine, tak je dobré vedieť že, vaše práva a práva vašich rodinných príslušníkov v oblasti sociálneho zabezpečenia sú v prípade presťahovania sa v rámci Európy chránené. A to bez ohľadu na to, či je dôvodom sťahovania práca, štúdium, odchod do dôchodku alebo hľadanie si práce. EÚ koordinuje systémy sociálneho zabezpečenia platné v jednotlivých európskych štátoch. To znamená, že na vaše zdravotné, nemocenské i sociálne poistenie, dôchodok, dávky v nezamestnanosti, rodinné a iné dávky sociálneho zabezpečenia sa vzťahujú pravidlá EÚ bez ohľadu na to, kam sa chystáte. 

V článku Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia v EÚ sa dozviete, ako EÚ chráni vaše práva.