Nemecko - práca, možnosti zamestnania. Aktuálna situácia na trhu práce.

Nemecko je štvrtou najpriemyselnejšou a najekonomickejšou krajinou sveta.  Najrozšírenejší je automobilový, chemický alebo elektropriemysel. K najväčším „hráčom“ Nemecka radíme Volkswagen, Daimler, BMW, BASF, Siemens. Takmer 61% zamestnaných je umiestnených v malých a stredných podnikoch.
V decembri 2020 pracovalo 33,69 mil.obyvateľov na živnosť. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to mierny pokles.

Miera nezamestnanosti v marci tohto roka predstavovala 6.3%.  Pri porovnaní s predchádzajúcim mierne vzrástla v dôsledku pandemickej situácie Covid-19. Vo východnom Nemecku v danom čase bola vykazovaná nezamestnanosť vo výške 7,9%  a v západnom na úrovni 6%. Najnižšiu kvótu nezamestnanosti v tomto časovom horizonte zaznamenávame opäť v Bavorsku a najvyššiu v Brémach.

Bundesagentur für Arbeit (Spolkový úrad práce) disponoval vo februári 2021  583 tis. Nahlásenými voľnými pracovnými miestami. Čo opäť v dôsledku pandémie Covid-19 predstavuje pokles o 15%. Pokles nahlásených miest  eviduje BA – Spolkový úrad práce v oblasti hotelierstva, kultúry, remeslách.  Napriek tomu bolo mnoho voľných pracovných miest evidovaných, ktoré zamestnávatelia nevedeli preobsadiť. Boli to najmä pozície  z technických oblastí, stavebníctva, zdravotníctva a ošetrovateľstva.
Nemecký trh práce neustále potrebuje kvalifikovanú pracovnú silu . Najmä pri dopytovaných pracovných pozíciách majú záujemcovia o prácu v Nemecku vysokú šancu na umiestnenie. Nasledujúce pracovné pozície považuje Nemecko ako dopytované:
Lekár (m/w) – napriek dobrým platovým možnostiam a vysokému spoločenskému uznaniu, chýbajú najmä vo vidieckych oblastiach lekári a niekde i kliniky.  Požiadavky: V tomto prípade bude potrebné i uznanie vzdelania. Aj medicínski pracovníci, ktorí získali svoje diplomy v zahraničí, získajú v Nemecku pri porovnaní vzdelania možnosť vykonávania zamestnania v tomto odbore.
Ošetrovateľ (m/w) – ako opatrovateľ alebo zdravotnícky personál môžete v Nemecku ľahko získať zamestnanie. Kvalifikovaní pracovníci sú potrební v nemocniciach, domovoch pre seniorov a ďalších ošetrovateľských zariadeniach.
Inžinier (m/w) – táto priemyselná krajina ponúka inžinierom veľa možností pre kariéru za dobrý plat. Vyhľadávaní sú najmä elektro a stavební technici, strojníci, automechanici
Prírodovedec a informatik (m/w)

Zvláštnu skupinu hľadaných pracovníkov tvoria vychovávatelia, vodiči , kuchári, mäsiari, pekári a sezónni poľnohospodárski pracovníci.

Kto má záujem o prácu v Nemecku, mal by:
-          Mať vzdelanie v niektorej z dopytovaných pracovných pozícií  - alebo
-          Mať ochotu dovzdelávať sa v povolaní pre jedno z dopytovaných pracovných pozícií. Sú možnosti ako absolvovať takéto vzdelávanie aj v Nemecku. Duálne vzdelávanie je zabezpečené špec.pracovnou zmluvou. Vďaka nej môžu byť pokryté niektoré Vaše výdavky pre život.  - alebo
-          Mať vzdelanie v nejakom nie až tak dopytovanom povolaní. V tomto prípade je ale potrebné mať výborné jazykové schopnosti, ktoré zvyšujú vaše šance na zamestnanie.

V akej oblasti je teda najviac voľných miest k dispozícii?
Po celom Nemecku sú hľadaní kvalifikovaní pracovníci v nasledujúcich profesiách:
-          Ošetrovateľ
-          Zdravotníci, záchranári, pôrodní asistenti
-          Klampiari, inštalatéri, kurenári, mechanici klimatizácií
-          Technici
-          Vodiči
-          Daňoví poradcovia
-          Mechatronici s mechanici automatizácií
-          Kartografi
-          Nie medicínski terapeuti
-          Ortopédi, rehabilitační a medicínski technici

Aktualizované:8.9.2021