Nemecko - podmienky vstupu do krajiny po 1. auguste 2021, aktuálne platné

Podmienky vstupu do Nemecka sa opäť menia. Od 1.augusta 2021 Nemecko rozlišuje:
- vysokorizikové krajiny alebo oblasti s vysokou incidenciou
- krajiny s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu

Slovenská republika aktuálne nie je aktuálne zaradená medzi rizikové krajiny
. Pre cestujúcich do Nemecka to znamená, že nemusia nastúpiť do karantény.

Cestujúci do Nemecka starší ako 12 rokov však musia predložiť:
a, doklad o zaočkovaní v digitálnej alebo tlačenej forme, vystavenom v nemeckom, anglickom, francúzskom, talianskom alebo španielskom jazyku. dútum poslednej vakcinácie však musí byť min. 14 dní pred príchodom do krajiny.        alebo
b, doklad o prekonaní ochorenia na COVID-19. V takomto prípade platí, že pozitívny PSR test mali najmenej 18 dní a maximálne 6 mesiacov pred príchodom do krajiny     alebo
c, negatívny test na COVID-19 ( od odobratia vzorky pri PCR-teste max.72 hodín; pri antigénovom teste max. 48 hodín. ) Pamätajte, aj v tomto prípade musí byť dokument vystavený  v nemeckom, anglickom, francúzskom, talianskom alebo španielskom jazyku.

Jeden z uvedených dokladov je potrebné predložiť nezávisle od spôsoby prepravy do krajiny.

Naďalej vám odporúčame sa bližšie informovať o obmedzeniach v súvisiacich s vycestovaním do Nemecka a kontaktovať Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko Bratislava.  Veľvyslanectvo SRN v Bratislave upozorňuje na svojej stránke, že rozhodnutie cestovania do Nemecka je výlučne zodpovednosťou cestujúceho. Právne predpisy sa môžu kedykoľvek zmeniť bez toho, aby bolo slovenská strana promptne o zmene vyrozumená.
Vzhľadom na veľmi rýchlo meniacu sa situáciu a informácie v súvislosti s nariadeniami odporúčame sledovať i stránku Inštitútu Roberta Kocha

Nariadenia o cestovaní do Nemecka sa odlišne uplatňujú v rámci jednotlivých spolkových krajín, preto sa naďalej odporúča každému občanovi ešte pred vycestovaním kontaktovať príslušný Gesundheitsamt (úrad zdravia).


Cestujúci do Nemecka po 1.marci 2021 dostávajú pri vstupe do krajiny komplexné informácie o povinnostiach v súvislosti s koronavírusom - karanténe, testovaní, ako aj informácie o hlavných opatreniach na ochranu pred infekciami, ktoré je potrebné dodržiavať; napríklad o požiadavke na masku.

Súbor otázok a odpovedí v súvislosti s cestou do Nemecka v čase pandemickej situácie vám tiež môžu byť nápomocné pri plánovaní cesty do tejto krajiny.


Cestujúci prichádzajúci do Nemecka z vysokorizikových krajín alebo z oblastí s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu a ktorí nie sú očkovaní a ani neprekonali ochorenie na COVID-19 sú naďalej povinní nastúpiť do 10 dňovej karantény. Tú je možné predčastne ukončiť už po 5 dňoch v prípade negatívneho výsledku PCR testu. Pred cestou sa títo cestujúci prihlasujú prostredníctvom digitálneho formulára.


Aktualizované: 20.9.2021