Nemecko - sezónne práce v poľnohospodárstve - šanca na zamestnanie počas pandémie COVID-19

Bundesagentur für Arbeit informuje na svojej stránke o možnosti vykonávať sezónne práce, najmä v oblasti poľnohospodárstva. O sezónne pracovné ponuky sa môžu uchádzať napr. pracovníci z oblasti  stravovania alebo maloobchodu, študenti, občania, ktorí sú poberateľmi tzv. Kurzgeld, alebo tí, ktorí momentálne nemôžu vykonávať svoju prácu.
Ponuky voľných pracovných miest pre sezónne práce v poľnohospodárstve, skladovanie/logistiku, balenie tovaru, atď., sú k dispozícii vrátane kontaktu na zadávateľa pracovnej ponuky.

Znaky sezónnej práce:

  • krátkodobé zamestnanie

  • na rozdiel od Minijob, môžete takto zarobiť neobmedzenú sumu bez toho, aby ste museli platiť príspevky na sociálne zabezpečenie

  • nesmie sa jednať o hlavné zamestnanie, len o možnosť privyrobenia si

  • rozhodujúcim faktorom je dĺžka vykonávania sezónnej práce - podľa posledných zmien a doplnení zákona sezónna práca nesmie trvať dlhšie ako 5 mesiacov v rade alebo celkovo viac ako 115 pracovných dní za kalendárny rok

Čo je „Kurzarbeit / Kurzarbeitgeld“?
Krátkodobá pracovná dávka je špecifická dávka v nezamestnanosti. Máte na ňu nárok za nasledujúcich podmienok: váš zamestnávateľ musí skrátiť pravidelný pracovný čas a upovedomiť o tom príslušnú Bundesagentur für Arbeit / úrad práce. Vo väčšine prípadov sa tak deje z ekonomických dôvodov, teda ak ekonomická situácia Vašej spoločnosti je zlá.
Dôležitá informácia: Aj popri „Kurzarbeit“ práci na skrátený úväzok si môžete sezónnou prácou v relevantnej oblasti privyrobiť. Z dôvodu právnej zmeny sa váš príjem zo sekundárneho zamestnania až do výšky čistej mzdy z vášho skutočného pracovného pomeru nezapočítava do vášho krátkodobého príspevku na prácu (§ 115 SGB IV). Nariadenie sa uplatňuje do 31. októbra 2020.

Iniciatíva „Das Land hilft“ / "Krajina pomáha"
Z dôvodu obmedzenia slobody cestovania v Európe nemeckým poľnohospodárom chýba až 300 000 pracovníkov. Súčasne však veľa ľudí nemôže pracovať v stravovacích a maloobchodných odvetviach. Pre všetkých týchto ľudí  spustili v Nemecku iniciatívu „Krajina pomáha“.
Ide o sprostredkovateľskú platformu, ktorá spája zamestnávateľov (poľnohospodárov, spoločnosti v potravinovom reťazci) a zamestnancov, ktorí sa o tieto práce uchádzajú. Platforma je zriadená pod záštitou Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Od konca marca sa záujemcovia môžu uchádzať o prácu na farmách poľnohospodárov. 
Blog iniciatívy „Das Land hilft“ uvádza informácie o jej fungovaní, čo záujemcov o túto formu práce motivuje a aké výzvy musia zvládnuť.
Ak ste momentálne na území Nemecka a prišli ste v dôsledku opatrení  na zabránenie šírenia koronavírusu o zamestnanie, môžete sa uchádzať o sezónnu prácu. Pozrite si odpovede na často kladené otázky (FAQ) na stránke iniciatívy.

UPOZORNENIE PRE OBČANOV SR: Pokiaľ sa rozhodnete uchádzať o sezónnu prácu v Nemecku, musíte počítať s dvojtýždňovou karanténou ihneď po príchode na územie Nemecka!!!

Prečítajte si viac informácií o situácii na trhu práce v Nemecku v súvislosti s koronavírusom.


Aktualizované: 15.4.2020