Informácie o situácii na pracovnom trhu v súvislosti s koronavírusom v Írsku

Opatrenia na podporu príjmu zamestnancov postihnutých COVID -19

Temporary Wage Subsidy Scheme (Schéma príspevku na mzdu)

Dočasný príspevok na mzdy COVID-19 je schéma, ktorá umožňuje zamestnávateľom vyplácať mzdu svojim zamestnancom počas súčasnej pandémie. Zamestnávateľom bude preplácaná suma až do výšky 70% mzdy zamestnanca – maximálne do výšky 410 EUR týždenne.
Očakáva sa, že zamestnávateľ vynaloží maximálne úsilie na udržanie mzdy čo najbližšie k 100% normálneho príjmu počas dotovaného obdobia.
Tento príspevok nahrádza Employer Refund Scheme, ktorý bol vyhlásený 15. marca 2020 a všetky podniky, ktoré dostali náhrady podľa tohto systému,  nemusia o ne opätovne žiadať.
Úrad Revenue ich bude kontaktovať priamo, aby potvrdili, že spĺňajú podmienky pre túto novú schému.
Ako sa uchádzať o príspevok
Ak ste zamestnávateľom, ktorý preukáže, že stratil aspoň 25% svojho obchodu, budete mať nárok na 70% čistej mzdy svojich zamestnancov (až do maximálnej výšky 410 EUR). Vláda vás vyzýva, aby ste zvýšili mzdy svojich zamestnancov, aby ste ich udržali na svojej súčasnej úrovni zárobkov.
Ak ste samostatne zárobkovo činná osoba, mali by ste požiadať o tzv. COVID-19 Pandemic Unemployment Payment.  
Výška príspevku
Zamestnávatelia dostanú náhradu vo výške 70% sumy, ktorú platia každému zamestnancovi, až do maximálnej výšky 410 EUR. Zamestnávatelia sú podľa možnosti požiadaní, aby svojim zamestnancom zvýšili mzdy.
Žiadosti
Zamestnávatelia by sa mali prihlásiť na stránke Revenue, pozrite si odpovede na často kladené otázky

Pandemic Unemployment Payment (Pandemická dávka v nezamestnanosti) je vyplácaná v sume 350 EUR za týždeň. Je k dispozícii zamestnancom a samostatne zárobkovo činným osobám, ktorí prišli o prácu 13. marca (alebo neskôr) v dôsledku pandémie COVID-19 (Coronavirus). Dávka sa bude vyplácať počas trvania krízy COVID-19.
Ak ste boli dočasne zaradení na prácu na kratší pracovný týždeň, môžete mať nárok na podporu krátkodobej práce Short Time Work Support:
O dávku sa môžete uchádzať ak:
-          ste vo veku od 18 do 66 rokov a viac a
-          žijete v Írskej republike
-          a prišli ste o prácu kvôli pandémii COVID-19 alebo
-          ak ste samostatne zárobkovo činná osoba a ukončili ste podnikanie v dôsledku pandémie
Ak ste zamestnanec a
-          prišli ste dočasne o zamestnanie
-          boli ste dočasne prepustení
-          boli ste požiadaní, aby ste zostali doma
-          nedostávate žiadne peniaze od zamestnávateľa
Pandemická dávka v nezamestnanosti sa vzťahuje aj na:
-          pracovníkov z krajín mimo EÚ / EHP, ktorí prišli o zamestnanie v dôsledku pandémie COVID-19 (Coronavirus)
-          študentov (a študentov z krajín mimo EÚ / EHP), ktorí prišli o zamestnanie v dôsledku pandémie COVID-19
-          pracovníkov na čiastočný úväzok
Ak ste dobrovoľne odišli zo zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti alebo nespĺňate vyššie uvedené kritériá, nemôžete požiadať o pandemickú dávku v nezamestnanosti COVID-19.

Covid-19 Illness Benefit (Nemocenská dávka v čase pandémie)
Ak lekár alebo HSE  oznámi pacientovi, aby ostal v izolovanej karanténe alebo ak bol pacientovi lekárom potvrdený COVID-19 (koronavírus), môže požiadať o zvýšenú dávku v chorobe v sume 350 EUR týždenne.
Nárok na dávku je podmienený obmedzením pohybu v izolácii svojho domova alebo v zdravotníckom zariadení.
Kontaktujte svojho všeobecného lekára. Nechoďte do ordinácie všeobecného lekára, do lekárne alebo do nemocnice. Všeobecný lekár vás posúdi telefonicky. Kliknite pre viac informácií pre zamestnávateľov a zamestnancov v súvislosti s ochorením COVID-19.
Výška nemocenskej dávky je 350 EUR v porovnaní s bežnou nemocenskou dávkou vo výške 203 EUR. Pôvodne bola stanovená na 305 EUR, vláda ju však 24. marca zvýšila.
Dávka sa vypláca najviac počas 2 týždňov, ak je osoba v izolácii a najviac počas 10 týždňov, ak bol pacientovi diagnostikovaný koronavírus COVID-19. Ak bola osoba uznaná na menej ako 10 týždňov, bude jej vyplatená len počas tejto doby.
Ako požiadať o dávku
Krok 1:
-          ak vám je diagnostikovaný COVID-19 alebo ak vám lekár odporučí samoizoláciu, lekár vo vašom mene vyplní lekárske osvedčenie a zašle ho priamo príslušnej inštitúcii. K vyplneniu lekárskeho osvedčenia vás lekár požiada o vaše meno, PPSN a dátum narodenia.
-          ak vás HSE upozorní, že sa musíte sami izolovať (napr. odsledovaním vašich kontaktov), ​​dostanete od HSE oznámenie. Kópiu tohto oznámenia budete musieť odoslať spolu so žiadosťou o nemocenské dávky.
-          ak sa vraciate zo zahraničia a dodržiavate rady na izoláciu od HSE a váš zamestnávateľ vám nevypláca mzdu, požiadajte vášho lekára, aby vo vašom mene vyplnil lekárske osvedčenie.
Krok 2:
Musíte vyplniť papierovú žiadosť o nemocenské dávky (formulár IB1). Tento formulár nie je možné stiahnuť.
Je dôležité vyplniť časť 5 formulára Illness Benefit, pretože obsahuje spôsob, akým by ste chceli byť vyplatení. Nemusíte vyplňovať časť 7 formulára.
Tlačivo žiadosti môžete získať, ak:
-          zavoláte na číslo 1890 800 024 alebo 01 2481398 v pondelok až piatok od 9:00 do 17:00 h, aby ste dostali poštou formulár žiadosti
-          požiadajte  niekoho, aby vám vyzdvihol formulár v ordinácii všeobecného lekára alebo v miestnom Intreo centre
-          požiadajte o zaslanie formulára zaslaním e-mailu s uvedením adresy a požadovaným formulárom na adresu [email protected]. Formuláre je možné posielať iba na adresy v Írsku.
Od konca marca sa môžete uchádzať o nemocenské dávky online prostredníctvom MyWelfare.ie.

Formulár žiadosti zašlite na adresu:
Social Welfare Services
FREE POST
Social Welfare Services
P.O Box 1650
Department of Employment Affairs and Social Protection
Dublin 1

Po prijatí formulára žiadosti a lekárskeho osvedčenia bude platba spracovaná.
Mali by ste pokračovať v kontakte so svojím všeobecným lekárom v súvislosti s vašou diagnózou a dĺžkou obdobia, počas ktorého máte lekárske osvedčenie o nespôsobilosti pracovať kvôli COVID-19.
Aby sa mohli čo najrýchlejšie spracovať všetky platby, prosím, netelefonujte na oddelenie z dôvodu zistenia aktuálneho stavu vašej žiadosti, pretože pracovníci sa budú zameriavať na spracovanie žiadostí.

Čo robiť pri vstupe do Írska zo zahraničia:
Írske zdravotnícke úrady požadujú od kohokoľvek, kto príde do Írska, s výnimkou Severného Írska, aby obmedzil svoj pohyb pri príchode na 14 dní. Úplné informácie o týchto požiadavkách nájdete na informačnej stránke Irish Health Service COVID-19 Advice Page . Patria sem írski obyvatelia. Výnimky platia pre poskytovateľov základných služieb dodávateľského reťazca, ako sú dopravcovia, piloti a námorní pracovníci.


Aktualizované: 30.3.2020