Nemecko - práca, vzdelávanie a projekty


1. Duálne vzdelávanie

1.1 Odborný opatrovateľ/ka

2. Mobilitné projekty1. Duálne vzdelávanie

1.1 Odborný opatrovateľ/ka

Kto sa môže uchádzať o projekt?

Uchádzať sa môže osoba, ktorá má:

 • 23 až 45 rokov;
 • štátnu príslušnosť členského štátu EÚ;
 • ukončené stredoškolské vzdelanie a je spôsobilá pre štúdium na vysokej škole;
 • čistý výpis z registra trestov;
 • motiváciu vyučiť sa za odborného ošetrovateľa a pracovať v Nemecku;
 • záujem absolvovať náročné štvorročné vzdelávanie, najskôr za pomocníka opatrovateľa a potom za odborného opatrovateľa;
 • predchádzajúce skúsenosti s opaterou starých ľudí;
 • chuť učiť sa intenzívne nemecky; po skončení jazykového kurzu v domovskej krajine je potrebné predložiť certifikát A2;
 • znalosti nemčiny alebo iného cudzieho jazyka;
 • splnené formálne podmienky na podporu vzdelávania od pracovnej agentúry.

Výhody pre účastníkov:

 • financovanie nemeckého jazykového kurzu v domovskej krajine a v Nemecku;
 • kontakt s budúcim zamestnávateľom už od začiatku projektu;
 • uzavretie pracovnej zmluvy už od 11.01.2021;
 • možnosť absolvovať výučbu a popri nej dostávať plnú mzdu pomocníka (minimálne 1900 EUR brutto);
 • pomoc a podpora počas celej doby až do ukončenia výučby;
 • lacné ubytovanie;
 • absolventská prémia vo výške 1500 EUR a hrubá mesačná mzda od 2500 do 2800 EUR.


Projekt pozostáva zo šiestich fáz:

1. Nábor uchádzačov - február až máj 2020

 • informačné podujatia a predbežný výber účastníkov (EURES poradcovia vo vašej domovskej krajine);
 • overenie vysvedčení účastníkov za účelom uznania v Nemecku.

2. Speed dating v Nemecku - jún 2020

 • prijímacie pohovory formou formou speed dating;
 • osobné stretnutia zamestnávateľov a uchádzačov za účasti tlmočníkov spojené s prehliadkou zariadení, pracovísk a ubytovania;
 • preplatenie vzniknutých cestovných nákladov na pohovory;
 • podmienkou zaradenia do projektu je prísľub na zamestnanie.

3. Kurz nemeckého jazyka v domovskej krajine a presťahovanie

 • absolvovanie kurzu nemeckého jazyka (minimálne 10-12 týždňov; približne od septembra 2020 do decembra 2020);
 • nutnosť získania jazykového certifikátu minimálne na úrovni A2;
 • úhrada nákladov na jazykový kurz prostredníctvom podporných programov EÚ do výšky 2000 EUR.;
 • presťahovanie do Nemecka začiatkom januára 2021 - príspevok na presťahovanie do cca. 1000 EUR.

4. Zamestnanie na pozícii pomocníka pri opatere starých ľudí a intenzívny kurz nemčiny

 • od 11.01.2021 budú účastníci projektu zamestnaní v zariadení ako pomocníci a dostanú primeranú mzdu (kolektívna mzda alebo minimálna mzda za opateru, t.j. minimálne 1900 EUR brutto);
 • súbežne bude prebiehať práca v zariadení a jazykový kurz (50:50); všetky vzniknuté náklady refunduje príslušná inštitúcia;
 • podmienkou úspešného absolvovania výučby nemeckého jazyka je dosiahnutie jazykovej úrovne B2.

5. Odborné vzdelávanie za pomocného opatrovateľa - september 2021 až júl 2022

 • v danom období bude súbežne prebiehať odborné vzdelávanie a práca;
 • po úspešnom absolvovaní záverečných skúšok - získanie certifikátu.
6. Odborné vzdelávanie za odborného opatrovateľa - september 2022 až júl 2025
 • od 01.08.2022 (po získaní certifikátu pomocného opatrovateľa) budú absolventi projektu zamestnaní ako pomocní opatrovatelia. 

Výučba počas celého projektu pozostáva z teoretickej a praktickej časti, účastníci súbežne navštevujú školu a pracujú.Taktiež majú možnosť využívať odborný coaching, doučovanie a prípravu na skúšky. Oprávnené náklady refunduje príslušná inštitúcia. Úspešní účastníci projektu získajú prémie vo výške 1500 EUR a zariadenie, v ktorom absolvovali výučbu ich zamestná ako odborných opatrovateľov s nástupnou hrubou mzdou v rozpätí od 2500 do 2800 EUR.

Máte záujem o duálne vzdelávanie v oblasti opatrovateľstva?
V prípade záujmu zasielajte vaše  štruktúrované životopisy  v nemeckom alebo anglickom jazyku spolu s dokladom o ukončení vzdelania na e-mailovu adresu: [email protected]  (042/2440 303).

2. Mobilitné projekty (Your first EURES Job a Reactivate)


Ak je vašou cieľovou destináciou pri hľadaní zamestnania, stáže alebo učňovskej prípravy Nemecko, neprehliadnite informácie o finančných príspevkoch na podporu pracovnej mobility YFEJ a Reactivate.

Kontaktujte čo najskôr nemecké Virtuálne uvítacie centrum, ktoré komplexne spracuje vaše podklady s ohľadom na finančné príspevky, ktoré sú pre vás aktuálne.

O finančnú podporu nie je možné žiadať spätne, preto kontaktujte Virtuálne uvítacie centrum vopred.

Virtuálne uvítacie centrum môžete kontaktovať aj v prípade, ak ste si prácu našli sami a potrebujete sa zdokonaliť v cudzom jazyku alebo vám vznikli náklady spojené s uznaním kvalifikácie/vzdelania a presťahovaním sa za prácou.


Podrobné informácie o finančnej podpore nájdete v priložených príručkách.Aktualizované: 18.06.2020