Nemecko - práca, vzdelávanie a projekty


1. Duálne vzdelávanie

1.1 Odborný opatrovateľ/ka

2. Mobilitné projekty1. Duálne vzdelávanie

1.1 Odborný opatrovateľ/ka

Kto sa môže uchádzať o projekt?

Uchádzať sa môže osoba, ktorá…

 • má 23 až 45 rokov,
 • má štátnu príslušnosť členského štátu EÚ,
 • má platné absolvovanie strednej školy alebo je spôsobilá pre štúdium na vysokej škole,
 • má výpis z registra trestov bez záznamov,
 • má motiváciu vyučiť sa za odborného ošetrovateľa a pracovať v Nemecku,
 • chce absolvovať náročné štvorročné vzdelávanie, najprv za pomocníka opatrovateľa a potom za odborného opatrovateľa,
 • už má skúsenosti s opaterou starých ľudí a/alebo vie preukázať veľkú motiváciu pre toto povolanie,
 • je pripravená učiť sa intenzívne nemecky: po skončení jazykového kurzu v domovskej krajine je potrebné predložiť certifikát A2,
 • má znalosti nemčiny alebo iného cudzieho jazyka,
 • spĺňa formálne podmienky na podporu vzdelávania od pracovnej agentúry.

Výhody pre účastníkov:

 • Financovanie nemeckého jazykového kurzu v domovskej krajine a v Nemecku.
 • Účastníci spoznajú už na začiatku projektu svojho budúceho zamestnávateľa.
 • Od 11.01.2021 dostanete ako pomocník v opatere starých ľudí pracovnú zmluvu s povinným sociálnym poistením.
 • Projekt ponúka možnosť absolvovať výučbu a popri nej dostávať plnú mzdu pomocníka (minimálne 1900 eur brutto).
 • Účastníkov intenzívne sprevádzame a podporujeme počas celej doby až do ukončenia výučby.
 • Zamestnávatelia ponúkajú (na začiatok) lacné ubytovanie a pomáhajú aj pri ďalších otázkach.
 • Po úspešnom absolvovaní výučby za opatrovateľa dostanú účastníci prémie vo výške 1500 eur a hrubú mesačnú mzdu od 2500 do 2800 eur.
Fázy projektu

Projekt pozostáva zo šiestich fáz:

1. Nábor uchádzačov:

 • Február až máj 2020
 • Informačné podujatia a predbežný výber účastníkov (poradcovia EURES vo vašej domovskej krajine)
 • Preskúmanie školských vysvedčení účastníkov za účelom možného uznania v Nemecku.

2. Speed dating podujatia v Nemecku:

 • V júni sa v Nemecku uskutočnia prijímacie pohovory formou podujatí v štýle speed dating.
 • Zamestnávatelia a uchádzači majú možnosť osobne sa spoznať. V prípade potreby budú pomáhať tlmočníci. Uchádzači majú takisto možnosť pozrieť si zariadenie resp. pracovisko a popr.aj ubytovanie. Niektorí zamestnávatelia by chceli uchádzačov pozvať na stretnutie vo svojom zariadení.
 • Cestovné náklady na prijímacie pohovory budú preplatené formou podporných programov EÚ.
 • Do projektu budú prijatí tí uchádzači, ktorí budú mať prisľúbené zamestnanie. Účastníci, ktorým zamestnávateľ nesľúbil zamestnanie, sa nemôžu zúčastniť projektu.

3. Jazykový kurz v domovskej krajine a presťahovanie:

 • Účastníci projektu navštevujú jazykový kurz v domovskej krajine (minimálne 10-12 týždňov; približne od septembra 2020 do decembra 2020).
 • Zámer: Nemecký jazyk na úrovni A2. Účastníci, ktorí nedosiahnu túto jazykovú úroveň, sa nemôžu ďalej zúčastňovať projektu.
 • Náklady na jazykový kurz sa preplácajú prostredníctvom podporných programov EÚ do výšky 2000 eur. 
 • Po jazykovom kurze nasleduje presťahovanie do Nemecka (začiatkom januára 2021). Vyplatí sa paušálny poplatok na presťahovanie do cca. 1000 eur.

4. Zamestnanie na pozícii pomocníka a intenzívny kurz nemčiny

 • Od 11.01.2021 budú účastníci projektu zamestnaní v zariadení ako pomocníci pri opatere starých ľudí a dostanú primeranú mzdu v odvetví opatery starých ľudí (kolektívna mzda alebo minimálna mzda za opateru, t.j. minimálne 1900 eur brutto).
 • Zároveň začne intenzívna príprava na výučbu: práca v zariadení a jazykový kurz (50:50). Jazykový kurz, vzniknuté náklady na cestu medzi jazykovým kurzom a pracoviskom a príplatok k mzde zaplatí Správa práce.
 • Účastníci tak majú možnosť bližšie spoznať prácu a úlohy opatrovateľa v oblasti opatery starých ľudí a intenzívne sa učiť po nemecky.
 • Zámerom je dosiahnuť na začiatku výučby jazykovú úroveň B2. Je potrebná na úspešné absolvovanie výučby.
 • V danom čase prebehne aj prihlásenie na odbornú školu.

5. V septembri 2021 začne vzdelávanie za pomocného opatrovateľa, ktoré potrvá do júla 2022

 • Účastníci navštevujú odbornú školu a sú naďalej zamestnaní ako pomocníci v opatere starých ľudí. 
 • V júli 2022 získate po úspešnom absolvovaní záverečných skúšok vyučenie za pomocného opatrovateľa.
6. V septembri 2022 začne vzdelávanie za odborného opatrovateľa, ktoré potrvá do júla 2025
 • Účastníci navštevujú od septembra 2022 odbornú školu
 • Od 01.08.2022 (ihneď ako získajú vyučenie za pomocného opatrovateľa) sú zamestnaní ako pomocný opatrovateľ. 

Výučba za pomocného opatrovateľa a odborného opatrovateľa pozostáva z praktickej a teoretickej časti. To znamená, že účastníci chodia na jednej strane do školy, kde robia skúšky, a musia sa učiť doma. Na druhej strane pracujú v opatrovateľských zariadeniach, kde môžu v praxi používať to, čo sa naučili.

Účastníci počas výučby dostanú „sprievodné pomôcky na rekvalifikáciu“ (coaching, doučovanie, príprava na skúšky). Náklady zaplatí Správa práce. Po úspešnom vyučení dostanú účastníci prémie od Správy práce vo výške 1500 eur a prevádzka, na ktorej absolvovali výučbu, ich ďalej zamestná ako zapísaných odborníkov (nástupná hrubá mzda od 2500 do 2800 eur).

Máte záujem o duálne vzdelávanie v oblasti Opatrovateľstva?
V prípade záujmu zasielajte Vaše  štruktúrované životopisy  v nemeckom alebo anglickom jazyku spolu s dokladom o ukončení vzdelania na e-mail adresu: [email protected]  (042/2440 303).

2. Mobilitné projekty (Your first EURES Job a Reactivate)


Ak je Vašou cieľovou destináciou pri hľadaní zamestnania, stáže alebo učňovskej prípravy Nemecko, neprehliadnite informácie o finančných príspevkoch na podporu pracovnej mobility YFEJ a Reactivate.

Kontaktujte čo najskôr nemecké Virtuálne uvítacie centrum, ktoré spracuje Váš záujem (o hľadanie práce, jazykový kurz, uznanie kvalifikácie atď.) komplexne s ohľadom na finančné príspevky, ktoré sú pre vás aktuálne.

Dôležité! O finančnú podporu nie je možné žiadať spätne, preto kontaktujte Virtuálne uvítacie centrum vopred čo možno najskôr.

Neváhajte sa obrátiť na centrum aj v prípade, ak ste si prácu našli sami, avšak by ste sa potrebovali napríklad zdokonaliť v cudzom jazyku alebo vám vznikli náklady spojené s uznaním vašej kvalifikácie/vzdelania a presťahovaním sa za prácou.


Podrobné informácie o podpore si prečítajte v priložených príručkách:Aktualizované: 31.1.2020