BREXIT - informácie pre občanov SR

Od 1.2.2020 Spojené kráľovstvo už nie je členom Európskej únie. Počas prechodného obdobia, ktoré trvalo do konca roka 2020 sa pre občanov, spotrebiteľov, podniky,  investorov, študentov a výskumníkov tak z EÚ, ako aj zo Spojeného kráľovstva nič nezmenilo. Spojené kráľovstvo už nie je zastúpené v inštitúciách, agentúrach, orgánoch a úradoch EÚ, ale  až do konca prechodného obdobia uplatňovalo právo EÚ. 
Brexit

Ak ste občanom EÚ a chcete v Spojenom kráľovstve žiť a pracovať aj po 30.6.2021 je potrebné, aby ste si podali žiadosť do EU Settlement Scheme.  Ak bude vaša žiadosť úspešná, získate tzv. „settled“ alebo „pre-settled“ status. Termín na podávanie žiadostí je do 30.6.2021. Žiadosti je možné podávať od 30.3.2019 - BEZ POPLATKU  (v  prípade, ak ste už poplatok zaplatili v prípravnej fáze bude vám v plnej výške vrátený). Odporúčame pozrieť si tiež aktuálne informácie týkajúce sa EU Settlement Scheme.

EU settlement Scheme umožní občanom EÚ a ich rodinným príslušníkom žiť a pracovať v UK aj po 30.6.2021 a mať prístup k zdravotnej starostlivosti, dôchodkom a ostatným benefitom za rovnakých podmienok ako v súčasnosti.  Na získanie „settled status“ je potrebné splniť podmienku 5 rokov nepretržitého pobytu (tzn. pobyt v UK aspoň 6 mesiacov z každého z posledných 5 rokov, výnimkou môže byť maximálne 1 obdobie 12 mesiacov z vážneho dôvodu – narodenie dieťaťa, vážna choroba, štúdium, vyslanie). Žiadosti je možné podávať iba online prostredníctvom aplikácie a je potrebné predložiť doklad totožnosti (biometrický pas), doklad o pobyte a výpis z registra trestov. Relevantným dokladom potvrdzujúcim pobyt môžu byť NI# (National Insurance number), daňové doklady P60 a P45, výplatné pásky, bankové výpisy, účty za energie, pracovné zmluvy, potvrdenia akreditovaných vzdelávacích inštitúcií, pečiatky v pase, cestovné lístky, letenky, faktúry, hypotéka, úradné listy z JobCentre Plus a pod. (nie fotky, videá, listy, pohľadnice). 

V prípade otázok môžete kontaktovať:

EU Settlement Resolution Center
pondelok až piatok – 8.00 – 20.00, víkendy 9.30 – 16.30)
telefonáty z UK - 0300 123 7379
telefonáty z iných krajín - 0203 080 0010

Informácie k Settlement Scheme: 

Podávanie žiadostí do Settlement Scheme- príručka v slovenskom jazyku

Postup krok za krokom ak chcete ostať žiť v UK

Informácie pre žiadateľov o štatút usídlenia


Získanie pracovného povolenia v Spojenom kráľovstve od 1.1.2021: 

Voľný pohyb medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou sa skončil 31. decembra 2020 a od 1. januára 2021  Spojené kráľovstvo implementovalo bodový imigračný systém (z ang. points-based immigration system - PBS), ktorý rovnako zaobchádza s občanmi EÚ ako aj s občanmi z krajín mimo EÚ a ktorý uprednostňuje zručnosti jednotlivcov a ich talent a nie to, odkiaľ človek pochádza.

Bodový imigračný systém - komplexné informácie v slovenskom jazyku
Bodový imigračný systém - detailná príručka v anglickom jazyku
Bodový imigračný systém - príručka v slovenskom jazyku


Čo sa pre vás zmenilo od 1.1.2021:
publikácie na stiahnutie v slovenskom jazyku

Čo musíte vedieť, ak ste občanom EÚ žijúcim v Spojenom kráľovstve

Čo musíte vedieť, ak ste starším občanom EÚ žijúcim v Spojenom kráľovstve

Čo musite vedieť, ak je vaše dieťa občanom EÚ alebo ak občanom EÚ nie je ale vy ním ste

Čo musíte vedieť ako občan krajiny mimo EÚ žijúci v Spojenom kráľovstve, ak máte alebo ste mali rodinnú väzbu s občanom EÚ

Všeobecné informácie k BREXIT: 

Dohoda o vystúpení 

Informácie Ministerstva práce. sociálnych vecí a rodiny SR - prechodné obdobia, zachovanie práv, cezhraniční pracovníci, zamestnávanie osôb, sociálne zabezpečenie ...  

Protokol o sociálnom zabezpečení - ochrana sociálnych práv migrujúcich osôb, zachovanie určitých druhov sociálych dávok do 31.12.2035

Informácie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
  • pre občanov  - pobyt, zdravotné zabezpečenie, prístup na pracovný trh, sociálne zabezpečenie, vodičské oprávnenia, víza, štúdium, cestovanie .... 
  • pre podnikateľov - obchod s tovarom a službami, clá, doprava ....  
Informácie Ministerstva spravodlivosti SR - životné situácie, dedenie, overovanie listín, preukazovanie bezúhonnosti ...  

Bezplatné telefónne číslo Europe Direct - 00 800 67 89 10 11 - informačné call-centrum pre občanov, podniky a iné zainteresované strany s otázkami týkajúcimi sa BREXIT-u.

Máte otázky týkajúce sa odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie ? Chcete vedieť čo sa pre Vás zmenilo od 1.2.2020?  Odpovede nájdete v článku Zastúpenia Európskej Komisie na Slovensku.

 

Prípadné otázky môžete posielať emailom na EURES poradkyňu Renátu Mésárošovú, MBA -  [email protected].Aktualizované 29.7.2021