Nemecko - zamestnaj sa v oblasti gastronómie

Bundes Agentur fur ArbeitEURES praca v Europe

 

 

Myšlienka projektu

Agentúra práce Weilheim vyvinula s miestnymi zamestnávateľmi z hotelierstva a gastronómie projekt „Passion ProAktiv“, aby pokryla vysoký dopyt po personále počas obdobia pašie (16. mája – 4.októbra 2020) v Oberammergau  a aby zainteresovaným pracovným silám ponúkla možnosť okrem sezónnej práce aj možnosť trvalého zamestnania.

Oberammergauské pašie lákajú každých desať rokov tisícky návštevníkov z celého sveta. Od 16. mája do 4. októbra 2020 je v regióne očakávaných okolo 450 000 medzinárodných hostí.

Okolo 90 hotelov a penziónov v Oberammergau a okolí vyžaduje personál vo všetkých oblastiach (upratovanie, služby, kuchyňa, recepcia). Oberammergau leží v blízkosti Garmisch-Partenkirchen v Ammergauských Alpách v Bavorsku. Do Mníchova sa dostanete približne za 1 hodinu.

Nábor uchádzačov vykonáva Centrálna zahraničná a špecializovaná sprostredkovateľská služba (ZAV) spolkovej agentúry práce (štátna správa práce) v úzkej spolupráci s Európskymi službami zamestnanosti (EURES) a je zameraný na motivovanú pracovnú silu z krajín EU, ktorá má záujem pracovať počas pašie (apríl - október 2020) alebo aj dlhšie v oblasti hotelierstva a gastronómie.

Pred zahájením práce navštevujú vybraní účastníci a účastníčky kurz nemčiny vo svojej domovskej krajine.

Účastníci a účastníčky môžu v prípade zamestnania od doby siedmich mesiacov podávať žiadosti o podporu v rámci európskych programov mobility (Your first EURES job (YfEj) a Reactivate):

 • Cestovné náklady na pracovný pohovor
 • Financovanie kurzu nemčiny v domovskej krajine
 • Náklady na sťahovanie, ak je preukázateľne ponúkané dlhodobé zamestnanie (najmenej 12 mesiacov) presahujúce sezónu slávností, o ktoré sa uchádzač alebo uchádzačka usiluje.

Od novembra 2020 môžu účastníci a účastníčky naďalej pracovať v oblasti hotelierstva a gastronómie a pri tom absolvovať jednotlivé zamestnanecké kvalifikácie alebo kompletné zaškolenie

Zamestnávatelia hľadajú zamestnancov pre nasledujúce profesie:

 • Kuchár/ka
 • Pomocný kuchár/ka
 • Výpomoc v kuchyni
 • Obsluha
 • Upratovanie
 • Recepcia (už s dobrými znalosťami nemčiny a angličtiny)

 Hľadaní sú uchádzači a uchádzačky:

 • So vzdelaním v hotelierstve a gastronómii alebo bez neho
 • So skúsenosťou v hotelierstve a gastronómii alebo bez nej (pracovné skúsenosti výhodou)
 • S už existujúcimi znalosťami nemčiny alebo ochotou sa intenzívne učiť po nemecky

Zamestnávatelia:

 • Podporia účastníkov a účastníčky pri integrácii do zamestnania a spoločnosti
 • Ponúkajú účastníkom a účastníčkam možnosť ubytovania za úhradu
 • Dávajú najavo pochopenie pre počiatočné jazykové problémy
 • Zaučia účastníkov a účastníčky
 • Čiastočne poskytujú dodatočné služby, napr. stravovanie, zamestnanecké výhody, (napr. wellness, fitness), pracovný odev, peniaze na pranie bielizne atď.
 • Platia primeranú mzdu v závislosti na kvalifikácii (10-16 EUR/hod. hrubého)

Podmienky účasti pre uchádzačov

 • Štátna príslušnosť členského štátu EÚ a bydlisko v členskom štáte EÚ
 • Motivácia a záujem pracovať v oblasti hotelierstva a gastronómie po dobu najmenej 7 mesiacov alebo dlhšie
 • Už existujúce znalosti nemčiny alebo ochota učiť sa intenzívne po nemecky

Priebeh projektu

1. Nábor uchádzačov

 • Zverejnenie projektov v rôznych krajinách Európskej únie
 • Zasielanie žiadostí Európskym službám zamestnanosti - EURES
 • Predbežný výber uchádzačov sprostredkovateľskou službou ZAV a agentúrou práce Weilheim
 • Pozvanie na pracovný pohovor pre vybraných účastníkov/účastníčky

2. Pracovné pohovory (koniec novembra/ začiatok decembra 2019)

 • Pracovné pohovory v Nemecku
 • V najlepšom prípade: Prísľub prijatia zo strany zamestnávateľa a prísľub zo strany uchádzača/uchádzačky
 • Podpora cestovných výdavkov cez YfEJ / Reactivate

3. Jazykový kurz v domovskej krajine (december 2019 – marec 2020)

 • Financovanie jazykového kurzu prostredníctvom YfEJ / Reactivate

4. Zahájenie práce (apríl-október 2020)

 • Prípadná podpora nákladov na sťahovanie (v prípade dlhodobejších pracovných pomerov od 12 mesiacov) prostredníctvom YfEJ / Reactivate
5. Profesionálne perspektívy od novembra 2020     

Od novembra 2020 majú účastníci možnosť ďalej pracovať v oblasti hotelierstva a gastronómie.
Uchádzači a uchádzačky bez vzdelania môžu v prípade záujmu a spôsobilosti absolvovať počas pracovnej doby jednotlivé kvalifikácie alebo kompletné vzdelanie v oblasti hotelierstva a gastronómie alebo v inej oblasti. Počas tejto doby naďalej dostávajú svoj plný plat.
Agentúra práce Weilheim radí účastníkom a účastníčkam projektu individuálne a podporuje ich v ich profesionálnych prianiach.

 

Výhody pre účastníkov projektu 

 • Bezplatný jazykový kurz v domovskej krajine
 • Lepšie pracovné príležitosti v domovskej krajine vďaka skúsenostiam zo zahraničia a dobrej znalosti nemčiny
 • Možnosť odbornej kvalifikácie v Nemecku
 • Práca v jednom z najkrajších regiónov Nemecka
Žiadosti o účasť na sezónnych prácach v rámci tohto projektu prijímame do 15.11.2019

V prípade záujmu o účasť na danom projekte, zašlite prosím Váš životopis v nemeckom jazyku spolu s fotografiou tváre na adresu: [email protected].
Do predmetu správy uveďte prosím názov projektu “Passion ProActive“ + názov pracovnej pozície.

V prípade ďalších otázok kontaktujte : Mgr. Denisa Hudáková – tel.č. 036/ 2440 303